Logopedist Mirjam Otters.
Logopedist Mirjam Otters. Foto: Ziekenhuis Rivierenland

Nieuw digitaal onderzoek behandelen spraakproblemen

Zaken

TIEL - Er is een nieuw digitaal onderzoek om kinderen met spraakproblemen beter te behandelen. 

Bij kinderen met spraakproblemen komt het vaak voor dat ze in plaats van ‘kat’, ‘tat’ zeggen. Een spraakprobleem bij een kind kan verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld misgaan in de aansturing van de spieren. 

De afdeling Logopedie van Ziekenhuis Rivierenland gebruikt sinds kort het Computer Articulatie Instrument (CAI). Dit digitale onderzoek helpt bij het vinden van de oorzaken van spraakproblemen waardoor er een meer gerichte en effectieve behandeling mogelijk is. Het digitale onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Alle woorden en klanken die het kind uitspreekt, worden opgenomen met behulp van een microfoon. Vervolgens maakt de logopedist hier een analyse van, waardoor de onderliggende oorzaak van het spraakprobleem duidelijk wordt. Logopedist Mirjam Otters vertelt: ‘Het onderzoek zetten we in bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud. Met het onderzoek kunnen we behandeldoelen preciezer opstellen waardoor we vaak sneller een goed resultaat bereiken.’