Afbeelding
Foto: Diana de Leur

College Wijchen wil nieuw voetbalveld Diosa

Algemeen

WIJCHEN - Het Wijchense college van b en w vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor een nieuw hybride voetbalveld voor sportclub Diosa. De club kampt al geruime tijd met afwaterproblemen. De ondergrond bestaat uit zware klei, waardoor het veld keihard is. 

Wethouder Paul Loermans: ‘We willen Diosa nog vóór het nieuwe seizoen aan een nieuw veld helpen. We zijn al lange tijd bezig met het uitzoeken van de oorzaak rondom de problemen met het huidige veld. We hebben besloten de uitkomst van dit juridische proces niet af te wachten, omdat we Diosa snel vooruit willen helpen. Om het nieuwe seizoen op een nieuw veld te kunnen beginnen, moeten we nu al starten met de voorbereidingen.’ Het college van b en w heeft de afgelopen maanden laten onderzoeken wat er nodig is om Diosa de beschikking te geven over een goed functionerend voetbalveld. Uit dit onderzoek is gebleken dat het geen optie is om het huidige veld te renoveren. 

Er moet een heel nieuw hybrideveld komen, waarbij de onderliggende niet-waterdoorlatende kleilaag wordt doorbroken. Wethouder Loermans: ‘Op deze manier kan het regenwater in de toekomst wél goed afgevoerd worden, zodat de club het hele seizoen door gebruik kan maken van een goed veld’.

Kosten
Wethouder Loermans: ‘Diosa heeft destijds zelf extra geld beschikbaar gesteld, en al die tijd zijn we in goed overleg gebleven over mogelijke oplossingen en de financiële consequenties. Ondanks de grote uitdagingen waar de club voor is komen te staan, hebben zij zich altijd meewerkend en positief opgesteld, mijn complimenten hiervoor.’ Het college stelt voor om de kosten voor het nieuwe veld deels te betalen uit het reguliere budget voor renovatie van sportaccommodaties (waar de club zelf aan meebetaalt) en deels uit de algemene reserve, de buffer voor financiële tegenvallers van de gemeente. In totaal gaat het om 390.000 euro.