Foto ter illustratie
Foto ter illustratie Foto: Wil Hoes

Ingezonden brief: geluidsoverlast

Ingezonden

Beste dorps/buurtgenoten,

Wordt u af en toe ook dol van scheurende en knallende motoren die over de dijken en onze binnenwegen razen? Sommige lieden tonen meer dan asociaal rijgedrag en beschouwen de Maasdijk vanaf Wijchen tot Heerewaarden als een racebaan. Als er groepen motorrijders voorbijtrekken, is het echt niet leuk meer, het woord oorverdovend komt in de buurt. Wordt uw weekendrust dan ook ergerlijk verstoord?

Handhaving van verkeersregels en snelheidsbeperkingen zijn zeer ondermaats en frustreren de kwaliteit van het leefklimaat rondom onze omgeving, daar moeten we wat mij betreft wat aan gaan doen. We kunnen net als elders in het land in gesprek gaan met de gemeente/provincie teneinde de geluidsoverlast te beteugelen en rijgedrag te beïnvloeden. U kunt dit kattebelletje beschouwen als een temperatuurmeting om te onderzoeken of we ons kunnen verenigen, ten einde initiatieven te ontwikkelen de overlast te bestrijden.
Als we voldoende draagvlak hebben, kunnen we gericht in gesprek gaan met de overheid in een poging de overlast aan banden te leggen. Landelijk (Nefom) worden er thans diverse initiatieven ontwikkeld om geluidsoverlast te bestrijden en worden in het weekend op diverse plaatsen in het land dijk-en polderwegen afgesloten. Niet alleen in het buitengebied wordt er breed geklaagd, ook uit de binnensteden wordt zeer regelmatig geluidsoverlast gemeld.

Langs deze weg wil ik eens peilen of mijn dorps/buurtgenoten ook geluidsoverlast ervaren. De insteek is niet motortje pesten, maar een terugdringen van de geluidsoverlast(< 70db) en verhogen van de veiligheid (snelheid handhaven).

Reacties zijn welkom op: bestrijdinggeluid@hotmail.com..

Door Wim Iding