Belangstellenden kregen tijdens 'toer de boer' tekst en uitleg.
Belangstellenden kregen tijdens 'toer de boer' tekst en uitleg. Foto: John van Gelder

Kennisdag over duurzaamheid

Landbouw / Visserij

Agrarisch geluid van ZLTO Maas en Waal

Door Jeannette van Rossum

Op uitnodiging van ZLTO Maas en Waal namen college en raadsleden van Druten en West Maas en Waal afgelopen zaterdag deel aan een kennisdag over duurzaamheid. Want, stelt Jan van Lent, voorman van ZLTO Maas en Waal: 'Duurzaamheid is dat wat ons gegeven is goed beheren en beter doorgeven aan de volgende generaties.'


Duurzaam werken

Op twee agrarische bedrijven werden ze bijgepraat over duurzaamheidsmaatregelen. Op bedrijfsniveau kreeg men een kijkje in de keuken van varkenshouderij Jaspers in Boven-Leeuwen en melkveehouderij Van Lent in Alphen. Raads- en collegeleden toonden verbazing en respect bij het zien van alle maatregelen die hier zijn genomen om diervriendelijk en duurzaam te werken. De boeren legden uit over moderne veehuisvesting, geautomatiseerde en dus precieze voersystemen, efficiënte vlees- en melkproductie, verantwoord mestbeleid met emissie-arme stallen en kringlooplandbouw. Grote hoeveelheden resten uit de voedingsmiddelenindustrie worden als veevoer gebruikt; verspilling is uit den boze. Dit geldt ook voor water en energie. Zo werd ook het beeld bij megastallen genuanceerd. Een grote stal met meer licht, lucht en ruimte voor de dieren geeft een beter dierwelzijn. Iedereen was het daar wel over eens: 'Wat wordt er al veel gedaan. En wat je leest op papier geeft nooit zo'n goed beeld, dan wat we vandaag hier met eigen ogen zien. Beslissingen die vanachter het bureau worden genomen, zijn doorgaans niet de beste beslissingen.'

Energietransitie

Het grotere geheel van klimaat en energie kreeg evenzoveel aandacht. Jan van Lent vertelt over de rol die boeren kunnen spelen in de energietransitie. 'Als we de klimaatdoelen willen realiseren, moet er snel en grootschalig iets gebeuren. Wind- en zonne-energie vragen onze aandacht. Onze sector heeft de grond voor windmolens en zonneparken, gebouwen voor zonnepanelen op de daken en gewassen die CO2 kunnen reduceren. Dus boeren hebben de oplossing.' Maar dat kan alleen in goede samenwerking met gemeenten en regio's. Al wil ZLTO graag zelf de regie in handen houden en zoekt het samenwerking met lokale partijen zoals de Dorpsraden, om plannen te maken en winsten te delen. Wethouders Ton de Vree en André Springveld zijn blij met dit initiatief van ZLTO. 'We kunnen en moeten samen optrekken om het energievraagstuk goed te managen.'