De H. Lambertuskerk in Alphen is een van de acht parochiekerken.
De H. Lambertuskerk in Alphen is een van de acht parochiekerken. Foto: Reinier Jansen

Sint-Christoffelparochie sluit komende jaren vier kerken

Algemeen

WEST MAAS EN WAAL - De komende drie jaar zullen vier kerken van de Sint-Christoffelparochie de deuren sluiten. Dit heeft het parochiebestuur laten weten tijdens informatiebijeenkomsten in alle acht de parochiekerken. Alle kerkgebouwen openhouden is pastoraal en financieel niet verantwoord, laat zij weten. 

In twee weken tijd bezocht het parochiebestuur alle acht de parochiekerken. De parochianen werden geïnformeerd over de actuele situatie van de parochie en die van de eigen locatiekerk. De zorgelijke situatie, pastoraal en financieel, door afgenomen kerkbezoek en betrokkenheid werd goed geschetst, en het toekomstbeeld werd voor iedereen duidelijk: alle acht de kerkgebouwen openhouden is niet verantwoord. De komende drie jaar zet het parochiebestuur in op sluiting van vier kerken. Daarna wordt bekeken of er nog meer kerken moeten volgen.

Inbreng parochianen
Hoewel de opkomst bij de informatieavonden tegenviel, was het bestuur blij met de ideeën en opmerkingen die vanuit de aanwezigen naar voren kwamen. Het bestuur gaat de inbreng van de parochianen verwerken en neemt vervolgens een voorgenomen besluit over de vier te sluiten kerken en de eventuele volgorde van de sluiting. Tussentijds vindt er nog overleg plaats met het bisdom.

Besluit
Begin december volgt naar verwachting een tweede dialoogavond: één centrale bijeenkomst voor alle locaties waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht en inspraak mogelijk is. Het streven is de besluitvorming definitief voor het einde van het jaar af te ronden, waarna goedkeuring op het besluit zal worden gevraagd aan de bisschop.

Het volledige bericht over de voorgenomen sluiting is woensdag 5 oktober te lezen op de Sint-Christoffelpagina in de Maas&Waler.