Logo demaasenwaler.nl
De hertenweide aan de Roodhekkenpas.
De hertenweide aan de Roodhekkenpas. (Foto: John van Gelder)

Omstreden nieuwbouw hertenwei

DRUTEN - Jansen Bouwontwikkeling mag van het college van B en W 36 woningen ontwikkelen op het terrein tussen Roodhekkenpas, Heersweg en Het Kleine Ambacht (industrieterrein) in Druten. Vanuit de omgeving is veel verzet. Het uitzicht van de bewoners van de Roodhekkenpas verandert van hertenweide in woonwijk, bedrijven worden wellicht beperkt in hun mogelijkheden .

De nieuwe wijk bestaat uit vier hoekwoningen, tien rijwoningen, zes ruime en vijf kleine levensloopbestendige woningen, tien twee-onder-een-kapwoningen en één vrijstaande woning.

Met de zorgen van de aanwonenden en bedrijven in het achterhoofd stelt het college als verplichting aan Jansen dat het een zogeheten ‘omgevingsdialoog’ moet houden.  

Ecologische verbinding
Daar heeft de ‘omgeving’ niet zoveel vertrouwen in. Ronald Beld, van de commissie Hertenweide, zag in de periode dat hij er woont al twee plannen sneuvelen. Voor één woning en een voorstel voor twee woningen.
Beld: ‘Het kán gewoon niet. Dit is een ecologische verbindingszone tussen Maas en Waal. Bovendien ligt de hertenweide vrijwel volledig in de geurcirkel van de waterzuiveringsinstallatie, waar ook nog uitbreidingen zullen plaatsvinden. De nieuwe woningen vallen dan binnen de geurcirkel, hetgeen niet is toegestaan.’ De commissie gaat de bewoners informeren over de voorgenomen nieuwbouw.
Het Waterschap Rivierenland kon nog geen reactie geven op het al dan niet uitbreiden van de faciliteiten aan de Heersweg.

Woningbouwplannen moeten voldoen aan de richtlijnen van de gemeente. Het plan scoort inderdaad laag op de balans tussen groen en woningbouw, stelt het college. In het toetsingskader Woningbouwinitiatieven (augustus 2021) staat dat woningbouw niet ten koste mag gaan van ‘waardevolle groenvoorzieningen’ in de gemeente.
Dat is een subjectief begrip. Maar een ander criterium, dat van het realiseren van voldoende goedkope woningen, ligt moeilijk. Het bouwen van woningen onder de twee ton is op die locatie niet haalbaar, stelt het college. Jansen Bouwontwikkeling heeft aangegeven in ieder geval vijf woningen van 2,5 ton te willen neerzetten, en vijf woningen te willen aanbieden tegen een KoopStartregeling. De koper krijgt korting, die tussentijds, of bij verkoop aan de ontwikkelaar moet worden terugbetaald.

Vanuit de gemeente zou aan enkele bedrijven de vraag zijn gesteld of de vergunde ‘overlastcirkel’ kleiner zou kunnen. Dan kan er meer qua woningbouw. Desgevraagd wil geen enkele ondernemer reageren. ‘Straks heb ik de gemeente weer nodig voor een verbouwing’, stelt één van hen.

Tegenstanders weten Kernachtig Druten, de grootste partij in Druten, aan hun zijde. Ton Wijnen stelt dat de raad een complete visie is beloofd. ‘Nu worden we steeds overvallen. Een omgevingsvisie kan dat voorkomen. Los daarvan hebben wij in ons verkiezingsprogramma staan dat aan de Roodhekkenpas niet gebouwd mag worden.’

Door Gerrit Jan Riedstra

Meer berichten