Logo demaasenwaler.nl
<p>Werkzaamheden Wilgenland</p>

Werkzaamheden Wilgenland

(Foto: Woonwaarts)

Zorgen over klimaatdoelen Woonwaarts

DRUTEN - Kernachtig Druten maakt zich richting het college van B en W zorgen over de ambities van woningcorporatie Woonwaarts. Doelstelling van de woningstichting is onder meer dat de woningvoorraad in 2050 energieneutraal is. Dat zou volgens de fractie te weinig zijn om de gemeentelijke klimaatdoelen te halen. De gemeente heeft zich voorgenomen in 2040 al energieneutraal te zijn. 

In een interview vorig jaar met deze krant stelde wethouder André Springveld dat acht windmolens of 54 hectare zonnepanelen voldoende zouden zijn om dat te kunnen bereiken. Druten kiest niet voor de windturbines, en komt binnenkort op negentig hectare aan zonnepanelen uit.

Het college maakt zich over de ambities van Woonwaarts geen zorgen. De woningcorporatie gaat zich meer richten op het verbeteren van de energielabels van woningen dan op het opwekken van energie. In 2030 moeten alle woningen gemiddeld label A hebben. Woonwaarts heeft bovendien aangegeven dat huurders vanaf 2022 kunnen kiezen voor zonnepanelen. Als huurders zonnepanelen willen, kunnen ze dat bij Woonwaarts aanvragen. Huurders mogen dus zelf investeren, maar Woonwaarts toetst altijd eerst of het kan. Ze moeten toestemming van Woonwaarts hebben voor het zelf plaatsen van zonnepanelen. En voor de zonnepanelen die Woonwaarts plaatst, vraagt de stichting een maandelijkse bijdrage/vergoeding. De huur wordt dus niet verhoogd. Een belangrijk detail, want een bijdrage/vergoeding valt buiten de huur en gaat dus ook niet jaarlijks omhoog met de huurprijs.

De corporatie legt inmiddels ook al zonnepanelen op sociale huurwoningen in de wijk Wilgenland in Deest. De 113 woningen krijgen uiteindelijk energielabel A.
Op de vraag van Kernachtig Druten of het college wil aansturen op onderzoek naar de aanleg van groene daken antwoordt het college bevestigend. De afspraak is dat de corporatie nog komend jaar dat onderzoek gaat doen. Onderhouds- en investeringskosten, in samenhang met gevolgen voor dakconstructies, moeten daarin worden meegenomen. Niet elk dak is geschikt voor een bedekking van bijvoorbeeld sedum. Het college stelt dat Woonwaarts zeker niet onderdoet voor De Kernen. Driekwart van de ruim vijfduizend woningen van die stichting heeft al zonnepanelen op het dak.

Door Gerrit Jan Riedstra

Meer berichten