Nieuwbouwwijk Tichelande in Afferden met veel 'openbaar groen'.
Nieuwbouwwijk Tichelande in Afferden met veel 'openbaar groen'. Foto: Chantal Roest

Nieuwbouw in Druten: kwaliteit gaat boven kwantiteit

Algemeen

DRUTEN - In enkele jaren tijd is de woningmarkt sterk veranderd. Nieuwbouwprojecten worden vlot verkocht en ook woningen in de bestaande woningvoorraad staan vaak maar korte tijd te koop. De vraag naar woningen is sterk toegenomen, terwijl het aanbod beperkt is. Daarom heeft de gemeenteraad van Druten B&W gevraagd om een voorzet te geven voor een afwegingskader voor woningbouw, dat moet inspelen op het versnellen van woningbouw.

Het college ging daar op in, maar bij voorbaat tempert verantwoordelijk wethouder André Springveld de raadsleden al wel enigszins: 'Versnelling van woningbouw is iets anders dan lukraak medewerking verlenen aan alle plannen die voorbij komen.'

Er gaat dus gestuurd worden op minimale kwaliteitseisen. Kwaliteit is minstens zo belangrijk als kwantiteit. Nieuwe plannen moeten minimaal twee punten halen om goedgekeurd te worden.

Extra punten

Bij de beoordeling van plannen krijgen de volgende woningtypen een extra punt: Maximaal aanpasbare/levensloopgeschikte woningen, woningen tot 250.000 euro, starterswoningen tot 175.000 euro, woningen of nieuwe woonconcepten die inspelen op de groeiende groep zorgvragers die langer zelfstandig moeten wonen, middeldure huurwoningen (huurprijs maximaal 1.000 euro) en woningen geschikt voor één- tot tweepersoonshuishoudens.
Als bouwplannen een bijdrage leveren aan openbaar groen, of architectonisch bijzonder zijn, kunnen extra punten gescoord worden. En draagt de nieuwbouw bij aan de vitaliteit van kleine kernen (het behoud van starters/jonge gezinnen)? Dan levert dat ook een punt extra op.
Tot slot waarschuwt wethouder Springveld: 'Aan plannen die ten koste gaan van parken, dierenweides en waardevolle groenvoorzieningen wordt geen medewerking verleend.'

De raad beslist op 28 februari over het voorstel.

Door Piet Zeeuwen