Adviesraad debatteert met raads- en burgerleden

Algemeen

DRUTEN - De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Druten ging op dinsdag 11 mei aan de hand van een aantal prikkelende stellingen in gesprek met raadsleden en burgerleden van alle politieke partijen in de gemeente.

Onderwerpen die ter discussie werden gesteld waren onder andere het jeugdbeleid, de bemiddeling naar werk door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en de mantelzorger waarbij het emotionele aspect een grote rol speelt.

Dialoogbijeenkomst
Tot slot is met elkaar vastgesteld dat het aan te bevelen is om een keer per jaar een dialoogbijeenkomst te organiseren tussen de fracties en de Adviesraad Sociaal Domein. Het is daarbij belangrijk om met elkaar standpunten uit te wisselen, te delen en een kritische gesprekspartner te zijn. Zo is het mogelijk om als politiek, samen met alle andere belangenbehartigers, onder andere de KBO, de stap te zetten van denken naar doen.