Afbeelding
Foto: Reinier Jansen

Komt er nou kermis in Alphen of hoe zit het

Algemeen

WEST MAAS EN WAAL – Heel overzichtelijk, aldus wethouder Sander Bos in het RTGRuimte afgelopen week, het voorstel om een stichting in het leven te roepen, die de organisatie van kermissen in West Maas en Waal ter hand neemt.  Een stichting die gevormd wordt door lokale belanghebbenden, ondernemers, en samenwerkt met de dorpsplatforms.  Deze stichtingsvorm komt veel vaker voor in Nederland, overigens wel met wisselend succes. In Wijchen met positief resultaat, aldus het voorstel.

Ronald van der Steen van dorpsplatform Samen Wamel:

Samen Wamel vindt de kermis een belangrijk fenomeen dat moet blijven, maar wel in verbeterde vorm. We zijn er niet gerust op dat dit lukt. We zijn niet principieel tegen een stichting. Maar we lezen nergens iets over een stichtingsstructuur, hoe dit de toekomstige kermis gaat verbeteren. Het biedt de dorpen die de kermis willen behouden geen enkele garantie, en dorpen die kermismiddelen willen integreren met andere feesten krijgen met dit voorstel geen antwoord. We zien aannames zonder feitelijke onderbouwing,  bezoekers aantallen zullen toenemen, staat nergens hoe.

Het raadsvoorstel roept meer vragen op dan dat het antwoorden geeft. […] Ons inziens is dit stuk nog niet klaar voor behandeling in de gemeenteraad.

Van Beuningen van SLAG: 'blij met de koersverandering. Maar we weten nog niet of het gaat werken. SLAG adviseert evaluatiemomenten. En heeft veel vragen: We willen graag meedenken met de oprichting van de stichting. We zijn benieuwd hoe ver het is, wie er in de stichting komen te zitten, is er werving geweest, of gebeurt dat nog?'

En, de nieuw te vormen stichting wordt actief vanaf 2020, maar vraagt Van Beuningenhoe staat het met de kermissen dit jaar? Komt er nog kermis in Alphen, en niet onbelangrijk, hoe wordt dit gecommuniceerd. Want als je niet weet dat er kermis is, ga je er ook niet naartoe.

In 2016 was het opeens kermis in mei, terwijl juli  decennialang de kermismaand was. Of gaat het zoals in 2017, in de planning van 22 tot 25 juni, het werd september.  En de planning in 2018 was ook niet adequaat te noemen, want die viel samen met de kermis in Horssen. We zijn nu al in juni 2019, maar we weten nog van niets'.

Jagenberg (VVD) 'Vorig jaar hebben we al aangekaart wat er misging in Alphen, daar werd toen een beetje op gelachen. Er zijn veel wensen, dorpen zijn concreet geweest, maar het komt niet binnen. Kermissen horen bij de dorpshistorie. We zijn nu acht en een halve maand verder, en 2019 is nog steeds een grijs  gebied'.

Sander Bos steekt hand in de boezem. 'De miserabele communicatie naar Alphen, pijnlijker dan dat wordt het niet, de kritiek is terecht. Maar de gemeente organiseert al heel lang geen kermis meer; Het contract met de exploitanten wordt niet meer verlengd, het is niet  meer van deze tijd. Er is ieder weekend wel iets te doen, daarmee komt de bezoekersaantallen van de kermis onder druk. Netwerken worden actiever als ze erbij betrokken worden, de extra tent bij de kermis in Beneden-Leeuwen gaf veel schwung. Organisaties, zoals de dorpsplatforms, maar ook het verenigingsleven moeten meedenken, en breed communiceren'.  

Marinus Waagman, van de Stichting in Oprichting: we hopen in 2020 meer mensen tevreden te stellen. Voor dit jaar wordt het heel lastig om  voor Alphen  nog iets te organiseren, maar we willen het wel proberen. 

Donderdagavond wordt het voorstel om een stichting op poten te zetten bij de gemeenteraad in stemming gebracht, 20.00 uur in het gemeentehuis.

Door Addy de Meij