Gemeente akkoord met verhuizing Aldi

Algemeen

WEST MAAS EN WAAL – Gemeente West Maas en Waal gaat akkoord met de verhuizing van de Aldi, van het dorpsplein naar de Heemstrade. Daar zitten ook de Jumbo en de Action.

Het vertrek van de Aldi is enerzijds niet gewenst vanuit het huidige detailhandelsbeleid, maar anderzijds biedt de verplaatsing volgens de gemeente ook kansen voor een nieuwe invulling van het pand. Met het vertrek van de Aldi neemt de parkeerdruk af op het plein, zodat er meer ruimte is voor andere initiatieven zoals horeca, terrassen en evenementen, zodat een 'dorpshart' ontstaat. Het pand van de Aldi is modern van opzet, waardoor het relatief eenvoudig is om het pand opnieuw te verkavelen in meer kleinschalige functies. Aan de andere kant zijn relatief grote winkelruimten schaars in centrumgebieden, waardoor ook een ondernemer gefaciliteerd kan worden die behoefte heeft aan schaalvergroting, zo is de inschatting van de gemeente. Wat betreft de nieuwe plek van de Aldi vindt het college het positief dat het direct aansluit op het winkelgebied Heemstrade. Hierdoor past het initiatief binnen de detailhandelsstructuur. Toch moet er wel een nieuw bestemmingsplan komen en verwacht de gemeente dat er wel bezwaren zullen komen uit de omgeving. Het is nog onduidelijk wanneer een verhuizing zal plaatsvinden.

Door Patrick Huisman