College Druten heeft aandacht voor onkruidprobleem

Algemeen

DRUTEN - Het probleem met onkruid is dat er geen methoden zijn om te voorkomen dat het ontstaat. `Pas wanneer het onkruid opkomt, kunnen we het bestrijden.' Dat antwoordt het Drutense college van B&W op kritische raadsvragen van Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid.

Volgens de Dorpslijst kan onkruid, bijvoorbeeld in en rondom speeltuinen, zorgen voor onveilige situaties. De Dorpslijst wilde daarom weten wanneer speeltuinen, trottoirs en wegen in Druten het gewenste kwaliteitsniveau krijgen wat betreft de onkruidbestrijding.

Onkruid alleen op duurzame wijze bestrijden

Het college zegt dat het onderhoud van de openbare ruimte en de onkruidbestrijding hun voortdurende aandacht heeft. Het duurzaam bestrijden van onkruid kan alleen door vegen, borstelen en het blazen van hete lucht, aldus het college. Deze methoden kunnen echter alleen worden toegepast als het onkruid er eenmaal al staat. Wel probeert men bij de gemeente bij het ontwerpen van de openbare ruimte te kiezen voor een type inrichting en materialen, waarmee de ontwikkeling van onkruid kan worden voorkomen. Het effect hiervan blijft altijd beperkt.

Bron via mediapartners RN7