Afbeelding
Foto ter illustratie

Heibel in directieteam veiligheidsregio

Algemeen

MAAS EN WAAL - De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. VRGZ moet ervoor zorgen dat rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en dat de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg.

Het managementteam van deze organisatie (Marijke van Veen, algemeen directeur, Dennis van Zanten, regionaal commandant brandweer, Mac Honigh, directeur RAV en Moniek Peters, directeur publieke gezondheid) ligt met elkaar overhoop. 'Op dit moment zijn ze niet in staat om een gezamenlijke koers te bepalen in de aansturing van de organisatie.' Dat zegt de Drutense burgemeester Luciën van Riswijk in een brief aan de gemeenteraad. Hij doet dat als lid van het dagelijks bestuur van de VRGZ. Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat uit de burgemeesters van de 16 gemeenten in Gelderland-Zuid onder voorzitterschap van Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen.

Dag bestuur wil dat een en ander onderzocht wordt. Op de eerste plaats wat de oorzaken van het samenwerkingsprobleem binnen het management van de VRGZ zijn. Problemen in de werk-relationele sfeer? In de cultuur van het management? Of zijn er dieper liggende verschillen van inzicht? Ook vragen de bestuurders zich af wat de oorzaak is dat het probleem nu geëscaleerd is. Zeker omdat zij de indruk hadden, gelet op een gesprek van het bestuur met het directieteam, dat er al langere tijd sprake lijkt van duidelijke verschillen in opvatting. Heel belangrijk is natuurlijk ook of er door de heibel de aansturing van de crisisorganisatie gevaar loopt, en zo ja, hoe dat knelpunt zo snel mogelijk wordt opgelost?

Het bestuur wil een onderzoek in de vorm van een quickscan, waarbij in individuele interviews met leden van het management, directie en overige managers, een snelle analyse, uiterlijk binnen één week, wordt gemaakt.

Door Piet Zeeuwen.