Afbeelding

Gemeenteraden eisen onderzoek Veilig Thuis

Algemeen

MAAS EN WAAL - Het Algemeen Bestuur van Veilig Thuis Gelderland-Zuid heeft nog geen besluit genomen of er een onderzoek moet komen naar de problemen bij de organisatie. Afgelopen maandag was er een extra vergadering van het Algemeen Bestuur. Diverse gemeenteraden willen dat duidelijk wordt of het management, de directie, het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur verwijtbare fouten hebben gemaakt.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De organisatie staat onder verscherpt toezicht van de inspectie, omdat het management de problemen rondom wachtlijsten onvoldoende heeft gecommuniceerd. De gemeenteraad van Druten heeft onlangs unaniem een motie aangenomen, die was ingediend door de partij Akoord'94. De raad vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur niet goed op de hoogte waren van de ernst van de problemen met de wachtlijsten. De gemeenteraad van Druten moet inzicht krijgen in de 14-daagse rapportages over de gang van zaken bij Veilig Thuis, zo stelt Akkoord'94.

Vanaf 9 juni is Akkoord'94 gefuseerd met Sociaal Maas en Waal, en gaan zij samen onder die laatste naam verder.