Logo demaasenwaler.nl

Ingezonden: meer dan 1.000 inwoners tegen XL-windturbines Beuningen

  Ingezonden

BEUNINGEN - De weerstand onder de bevolking tegen de komst van extreem grote windmolens langs de A50/A73 bij Ewijk en Beuningen groeit sterk. Inmiddels steunen 1.020 inwoners van de gemeenten Beuningen en Bergharen de standpunten van de stichting Tegenwind die zich sterk verzet tegen de geplande komst van deze XL-windturbines. 

Sinds kort heeft ook een grote groep bewoners van de Beuningse wijk "De Heuve" zich bij de actie aangesloten. Zij zijn gealarmeerd door de flyer van de stichting Tegenwind.

Volgens een woordvoerder van de stichting Tegenwind geven veel inwoners van "De Heuve" aan dat zij niet voldoende geïnformeerd zijn door de gemeente. De XL-windturbines komen mogelijk ook zeer dicht bij de kern Beuningen maar in het locatieplan zon en wind van de gemeente Beuningen wordt dit niet duidelijk aangegeven.

De massale steun bewijst volgens Tegenwind dat het draagvlak voor het plaatsen van de XLwindturbines bij de bewoners ontbreekt. Dat is een duidelijk signaal aan de Beuningse gemeenteraad die volgende week het locatieplan bespreekt.

De stichting Tegenwind benadrukt dat men niet tegen maatregelen is die Beuningen duurzamer maken. Maar men is wel tegen de voorliggende plannen voor de komst van XL-windturbines. Met name omdat een groot aantal inwoners van Beuningen, Ewijk en Bergharen bij uitvoering van deze plannen te maken zal krijgen met ernstige geluidsoverlast, hinder en aantasting van hun welzijn. Dat komt bovenop de hinder- en overlast die er nu al is zoals van de snelwegen A50 en A73, fijnstof, ARN afvalverwerking en de drukbevaren Waal.

Ook mist Tegenwind in de gepresenteerde plannen wat je noemt het voorzorgsbeginsel of het voorzichtigheidsprincipe. Dit houdt in dat de gemeente een grote verantwoordelijkheid heeft om inwoners te beschermen tegen extra hinder, overlast en mogelijke gezondheidsschade. In het locatieplan wordt hieraan namelijk totaal geen aandacht besteed.

Stichting Tegenwind heeft inmiddels een uitgebreide analyse van het locatieplan aan de gemeenteraad gestuurd ter onderbouwing van de bezwaren en zorgen die er zijn. Het locatieplan staat volgens Tegenwind vol met vage termen en boterzachte randvoorwaarden. Tegenwind: "het is een blanco cheque voor de gemeente en de projectontwikkelaars als de gemeenteraad er mee instemt".

Volgens Tegenwind is het locatieplan in deze vorm niet geschikt voor besluitvorming en roept de gemeenteraad op om de plannen te temporiseren, zorgvuldig alle alternatieven te onderzoeken en eerst een start te maken met minder-omstreden plannen zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneparken op water.

Meer berichten