Logo demaasenwaler.nl

Informatiebord over werkzaamheden Weurt in de wijk

WEURT – De Scheidingsweg en Thomas van Heereveldstraat in Weurt-Zuid worden begin volgend jaar opgeknapt. Omdat vanwege corona een informatieavond voor de buurt niet doorging pakt de gemeente het nu anders aan.

De genoemde straten worden geheel opgebroken, het riool wordt vervangen en daarnaast worden de bestrating en het groen vernieuwd. Ook wordt in deze straten een leiding voor de afvoer van hemelwater aangelegd. Het zijn behoorlijk ingrijpende werkzaamheden en de gemeente vindt het daarom belangrijk dat de aanwonenden betrokken worden bij de inrichting van hun straat. Eind 2019 is eerst een enquête gehouden. Op basis hiervan is het schetsontwerp gemaakt. Omdat een informatiebijeenkomst geen doorgang kon vinden, is een alternatief plan bedacht in de vorm van een bord dat geplaatst wordt in het gebied. Op dit bord wordt onder andere het schetsontwerp gepresenteerd, waar inwoners hun reactie op kunnen geven door middel van reactieformulieren die aan huis worden bezorgd. Dat kan overigens ook via de gemeentelijke website. Met die opmerkingen gaat de gemeente aan de slag en kan eventueel het ontwerp nog aangepast worden.

Door Patrick Huisman

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ga jij dit jaar op vakantie?Reageren!