Logo demaasenwaler.nl
Foto: Bibliotheek Beuningen

Energietransitie; niks doen en afwachten is geen optie

MAAS EN WAAL - Dat was de stemming op de informatieavonden over de energietransitie in Maas en Waal. Gebiedscoöperaties Vitaal Druten en Vitaal West Maas en Waal gingen de afgelopen maand de dorpen langs om bewoners te informeren en leden te werven. De opkomst was wisselend. Maar steeds waren mensen ervan overtuigd dat we geen andere keuze hebben dan de regie in eigen hand te houden.

ZLTO Maas en Waal nam een tijd geleden het initiatief voor het oprichten van deze gebiedscoöperaties. Zij gaan zich richten op zonne- en windenergieprojecten in Maas en Waal. Voorzitters Geert van Bergen en Jan van Lent presenteerden de avonden. Jan van Lent: “Lang niet alle reacties op deze avonden waren onverdeeld positief. Want ja, we gaan zonnevelden en windmolens in onze omgeving ervaren. We kunnen er niet omheen. Er ligt van hogerhand een taak om mee te doen aan de opwekking van duurzame energie. De discussie met kritische mensen over de energietransitie in onze gemeente houdt ons scherp. Zij verwijzen onder meer naar de problemen bij de verontdieping van de zandplassen Over De Maas bij Alphen en Vonkerplas bij Dreumel. Het vertrouwen in hogere overheden is vaak ver te zoeken. Kritiek is reëel en goed voor een breed draagvlak. Het zorgt voor een balans en nieuwe ideeën waar we als initiatiefnemers mee verder kunnen. De coöperaties gaan daar zeker heel serieus mee om. We hebben daarin de gemeenten achter ons staan.”

Vervolgstappen
Uit de groep leden wordt in het najaar een nieuw bestuur gekozen. Daarmee geeft de ZLTO de leiding van de coöperaties terug aan haar leden. En wordt het een breed gedragen project. Dat juichen de vergunningverleners zeer toe. Geert van Bergen: “In de komende tijd wordt er een Greendeal opgesteld. Dit gebeurt in samenspraak met andere partijen zoals gemeenten, dorpsplatforms, politiek, ondernemersverenigingen enz. Daarin worden de plannen voor zonne- en windenergieprojecten omkadert. De ideeën worden daarna in een Gebiedsplan verder uitgewerkt. Op bijeenkomsten in een groter verband dan de dorpenronde, worden de concretere plannen besproken en uitgelegd.” Middels een website, die nog in ontwikkeling is, en andere media worden leden en bewoners van onze gemeenten hierover op de hoogte gehouden en uitgenodigd.

Door Jeannette van Rossum

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ga jij dit jaar op vakantie?Reageren!