Logo demaasenwaler.nl
Foto: gemeente West Maas en Waal

Gemeente organiseert 12 februari Avond van het buitengebied

BENEDEN-LEEUWEN - De gemeente West Maas en Waal bereidt zich voor op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking zal treden. In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad een omgevingsvisie moet vaststellen. Dit is een strategische visie voor de lange termijn over de leefomgeving zoals (agrarische) bedrijvigheid, water, natuur, landschap en cultuurhistorie. De gemeente gaat nu aan de slag met een omgevingsvisie voor het buitengebied.

Input van inwoners en bedrijven

Wethouder Sander Bos: "Wij vinden het belangrijk om deze omgevingsvisie samen met inwoners, bezoekers en ondernemers uit het buitengebied op te stellen. Alleen op die manier komen we tot een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van het buitengebied van onze mooie gemeente". Uiteindelijk komt er voor de hele gemeente 1 omgevingsvisie.

Avond van het buitengebied 12 februari

Gemeente West Maas en Waal nodigt daarom iedereen die woont, werkt of recreëert in het buitengebied van harte uit voor de avond van het buitengebied op woensdag 12 februari. Tijdens deze avond houden 6 lokale sprekers een verhaal over de thema's: natuur, agrarische bedrijvigheid, cultuurhistorie, duurzaamheid en energietransitie, gezondheid en water. Na ieder verhaal is er ruimte om over het thema met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie en aanmelden: www.westmaasenwaal.nl/buitengebied

Meer berichten