Logo demaasenwaler.nl

Gemeentebestuur Beuningen verrast over zonnepark Wijchen

BEUNINGEN – Het gemeentebestuur van Beuningen heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen een zonnepark dat de gemeente Wijchen wil gaan aanleggen. Wel is het college van B&W verbolgen over het feit dat Wijchen hen zo laat heeft ingelicht over een dergelijk omvangrijk project.

Het zonnepark is gepland aan de westkant van de gemeente Nijmegen, aan de Bijsterhuizenstraat en Broekstraat, langs de gemeentegrenzen van Beuningen. Het terrein beslaat zo'n 47 hectare, waarbij de zonnepanelen in veldopstelling komen te staan, dat ontwikkeld gaat worden door ENGIE. Deze veldopstelling doet tevens dienst als teelt ondersteunende voorziening voor gewassen die onder en tussen de stellages met zonnepanelen gekweekt worden. Het project is erop gericht de combinatie met de agrarische functie te behouden.

Beuningen zegt inhoudelijk en juridisch geen reden te zien bezwaar aan te tekenen. 'Wel vinden wij dat we als buurgemeente eerder en meer betrokken hadden kunnen worden bij dit majeure project', aldus een woordvoerder.

Door Patrick Huisman

Meer berichten