Logo demaasenwaler.nl

Nieuwe Haagse regels bedreigen voortbestaan evenementen

REGIO - De 16 burgemeesters van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zijn bang dat de nieuwe veiligheidsregels het organiseren van evenementen vrijwel onmogelijk maakt. In een brief vragen zij aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de regelgeving aan te passen. De burgemeesters hebben hun noodkreet donderdag geuit op een vergadering van de Veiligheidsregio.

Regio telt veel grote evenementen

Sinds 1 januari van dit jaar geldt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (bgbop). Deze nieuwe regels gaan over (brand)veiligheid tijdens evenementen. De zorgen van de burgemeesters gaan over het feit dat in de nieuwe regels alleen rekening wordt gehouden met het effect van brand. Door de vele grote evenementen in de regio (Vierdaagse, Appelpop, Emporium) hebben de gemeenten door de jaren heen een grote expertise opgebouwd over risico's op brand bij evenementen. Door de nieuwe regelgeving verdwijnt de mogelijkheid om lokaal maatwerk te leveren bij vergunningverlening.

Regels moeten in de praktijk werkzaam zijn

De organisatie van grotere, maar ook kleinere evenementen zoals braderieën en markten, komt door de bgbop zwaar onder druk te staan. De overheden moeten zich namelijk wel aan de
regelgeving houden. De burgemeesters doen nu in een brandbrief een dringend beroep op de minister om nog voor het nieuwe evenementenseizoen de regels aan te passen. Voorzitter Bruls van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 'Wij doen nu een beroep op de minister om de regelgeving zodanig aan te passen, dat het in de praktijk werkbaar is. Wij zijn bereid met
al onze expertise een bijdrage aan een dergelijke aanpassing te leveren.'

Bron via mediapartners RN7.

Meer berichten