De zon reflecteert op zonnepanelen.
De zon reflecteert op zonnepanelen. Foto: Erna Kool

Zonnepark Oude Weide weer op agenda gemeenteraad

Algemeen

AFFERDEN – In de raadsvergadering van 23 juni 2021 besloot de gemeenteraad van Druten om uiteenlopende redenen om geen verklaring van geen bezwaar (vgb) af te geven voor het zonnepark Oude Weide te Afferden. De initiatiefnemer ging tegen dit besluit in beroep. Nu staat het zonnepark opnieuw op de agenda van de raad.

Op 10 mei 2023 deed de rechtbank uitspraak in de zaak rondom het zonnepark. De rechter oordeelde dat het weigeringsbesluit van de gemeenteraad onvoldoende gemotiveerd was. Dit zowel waar het de aantasting van de bodem en het effect daarvan op het grondwater betrof, als op het gebied van participatie en draagvlak. Daarom vernietigde de rechtbank het besluit. 

Waterwingebieden  

Een van de bedenkingen die de Drutense raad had bij het zonnepark in Afferden betrof de locatie. Oude Weide ligt middenin een grondwaterbeschermingsgebied en vlakbij een waterwingebied. Gezien het feit dat de waterwingebieden provinciale belangen raken, is er opnieuw advies bij de Provincie aangevraagd. 

Verklaring

Het college stelt de raad nu wederom voor in te stemmen met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Met deze verklaring kan een omgevingsvergunning verkregen worden. De politieke verhoudingen in de raad zijn na de gemeenteraadsverkiezingen echter niet ten gunste van de partijen die in 2021 vóór het zonnepark waren. Ook kunnen burgers en bedrijven nog zienswijzen indienen, die dan weer aan de raad moeten worden voorgelegd, voordat er een besluit kan worden genomen over het al dan niet afgeven van een definitieve Verklaring van geen bedenkingen.

Kortom, een langdurig proces, dat met het agendapunt in de raadsvergadering een herstart heeft gekregen.

Door Ton Ebben