Logo demaasenwaler.nl
Foto: Ger Loeffen

Noodschool Dromedaris mag er komen

BEUNINGEN - De noodschool voor een deel van de kinderen van de Dromedaris, inclusief buitenschoolse opvang, mag er gewoon komen ondanks bezwaren van 43 omwonenden. Dat blijkt uit het advies van de Beuningse bezwaarschriftencommissie. 

De tijdelijke locatie betreft het parkje tussen de Lagunesingel en de Oude Reekstraat. Het gaat om een periode van anderhalf jaar. In de tussentijd wordt op de huidige locatie een nieuwe De Dromedaris gebouwd. 

Volgens de commissie is er geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat, dat geldt ook op het vlak van geluid zo blijkt uit de verantwoording van de commissie. Wat betreft de veiligheid is er uitvoerig locatie-onderzoek gedaan, waarbij onder meer aandacht is besteed aan de in de nabijheid gelegen gasleidingen. Gebleken is dat de locatie voldoet aan de wettelijke normen, de kans op een ongeval zeer klein is en de kans hierop door de kortdurende tijdelijke situatie nog verder vermindert. De school zal namelijk maximaal drie jaar op die locatie staan. Omwonenden hadden ook vraagtekens gesteld bij het ecologisch- en bodemonderzoek, maar ook daar ziet de commissie geen problemen. Wel komt er nog een aanvullend onderzoek hoe verlichting rondom de school de bomenrij waar ook vleermuizen voorkomen niet bereikt. Als dat niet lukt moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie.

Tot slot merkt de commissie op dat het ook een afweging is tussen de gevolgen van de school voor de omwonenden de dringende maatschappelijke behoefte aan de tijdelijke school op deze locatie en de tijdelijkheid van het afwijkende gebruik. De omwonenden kunnen nu eventueel nog wel naar de rechter stappen.

Door Patrick Huisman

Meer berichten