Logo demaasenwaler.nl
<p>Plankaart Kraanbaan.</p>

Plankaart Kraanbaan.

(Foto: Arqui Bouwmanagement)

Inloopavond project Kraanbaan

BENEDEN-LEEUWEN - Aan de Waalbandijk in Beneden-Leeuwen wordt ter hoogte van de Kraanbaan en de Klef een nieuw woningbouwplan gerealiseerd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. Op woensdag 25 mei is er op de locatie een inloopavond. 

De gebouwen in het gebied - de Werf, de Klef, de Meelfabriek en de Kraanbaan – zijn van oudsher bekend bij menig Maas en Waler. De gebouwen zijn al lange tijd niet meer in gebruik en de locatie biedt een uitgelezen mogelijkheid voor een unieke buitendijkse woningbouwontwikkeling. Verdeeld over 3 fasen komen er maximaal 66 woningen. Fase 1 bestaat uit 4 woonblokken met appartementen die uitkijken op de Waal. Fase 2 is de verbouwing van Rijksmonument de Klef. In het gebouw komen circa 14 rivierwoningen en kleinschalige horeca. Fase 3 richt zich op de ontwikkeling van watervilla’s. De sfeer van dit plan sluit aan bij de ‘Lauwse’ identiteit.

Ontwerpbestemmingsplan
Van 12 mei tot en met 22 juni 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Binnen deze termijn kunt u een reactie geven op het plan. Kijk voor meer informatie op www.westmaasenwaal.nl/BEN-kraanbaan-BV01.

Inloopavond
Op 25 mei a.s. tussen 19:00-20:30 vindt op de locatie (bestaande rechter loods Waalbandijk 66) een inloopavond plaats. De inloopavond is met name bedoeld om te informeren over het bestemmingsplan, er is op deze avond nog geen concrete informatie over het woningaanbod. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2022 onherroepelijk zijn. Rond die tijd zal er ook meer informatie over en voor de verkoop beschikbaar zijn.

Meer berichten