Druten haakt af bij Logistieke Hotspot Rivierenland

Algemeen

DRUTEN - De Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) gaat een nieuwe koers varen, waarbij de huidige stichting wordt ontbonden en een nieuwe stichting wordt opgericht. Hiermee verandert de organisatiestructuur en het bijbehorende financieringsmodel. Het Drutense college van B&W besloot afgelopen dinsdag definitief geen partner te worden van de nieuwe Logistieke Hotspot Rivierenland.

Even terug in de geschiedenis: De gemeenten in de regio Rivierenland, inclusief Druten, sloegen in 2014, samen met het bedrijfsleven en de provincie Gelderland, de handen ineen om de kansen voor economische ontwikkeling op basis van de logistieke kwaliteiten van de regio te benutten: de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) werd opgericht. Druten besloot ook deel te nemen aan de ontwikkeling en kocht daartoe, net als de andere gemeenten in regio Rivierenland, voor 1.350 euro certificaten. De jaarlijkse deelname kostte 2.250 euro per jaar.

Veel zaken gingen goed. Zo werd een vierde plaats op de lijst van Nederlandse Logistieke Hotspots gehaald. Maar er gingen ook dingen minder goed, zoals regionale samenwerking en de financiering van het model.

Daarom werd in 2018 een nieuwe koers uitgewerkt en vastgesteld. Begin 2019 werd besloten tot ontbinding en liquidatie van de BV. Na afwikkeling zal de stichting zichzelf opheffen. Vervolgens komt er een nieuwe stichting die voortgaat met het verbinden van ondernemers, overheden, onderwijs en onderzoekspartijen in regio Rivierenland. Hierbij haakt de gemeente Druten dus definitief af.

In Druten is besloten om te kiezen voor het innen van het rechtmatige deel van het eindsaldo en te stoppen met deelname. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat de gemeente geen deel meer uitmaakt van Regio Rivierenland. Wethouder André Springveld: 'Alhoewel samenwerken over de grens richting Tiel belangrijk blijft, zijn we qua intergemeentelijke samenwerking aangesloten bij projecten in de regio Arnhem – Nijmegen.'

Door Piet Zeeuwen