Afbeelding
Foto: Mariëlle Hol

Onderhoud en toezicht in Drutens Bosje

Algemeen

DRUTEN - Er komt fiks onderhoud en intensiever toezicht in het Drutens Bosje.

Wethouder Michel Lepoutre is heel duidelijk: 'Ik baal als een stekker dat we hebben moeten besluiten de meeste picknickbankjes in het Drutens bosje te verwijderen. Dat lijkt erg veel op het toegeven aan botte vernielzucht, voorkomen dat er samenscholingsplekjes zijn. Maar we gaan wel intensiever handhaven.'

Hij heeft het dan over het bestrijden van wangedrag, vandalisme en drugshandel in het bosje. En dan vooral 's avonds als het donker is. 'Formeel staat duidelijk op de bordjes met spelregels dat je het Drutens Bosje in het donker niet in mag. Dus daar gaan we strenger op controleren en waar nodig boetes uitdelen', aldus Lepoutre. Het Drutense bosje, ontstaan door en bij kleigaten voor de steenindustrie, kreeg een natuurlijke en recreatieve functie in 2009. Met voet- en fietspaden, bankjes en speeltoestellen bleek het snel een succes.

Het intensieve gebruik heeft tot gevolg dat de paden en speeltoestellen behoorlijk aan slijtage onderhevig zijn. Daar komt nog bij dat er in het bosje de boomziekte 'essentaksterfte' heerst. Daar is voor zo'n 25 bomen alleen resoluut rooien de enige oplossing. Lepoutre: 'Er zijn diverse zaag- en plantwerkzaamheden nodig. Vanwege de veiligheid en om simpelweg ook in de toekomst nog een Drutens Bosje te hebben.'

Al eerder beloofde hij dat ook de ijsbaan gerepareerd zou worden. 'De ondergrond herstellen, zodat het water niet meer sneller wegzakt dan het kan bevriezen.' Een vaste pompput met pompinstallatie moet dat mogelijk maken. De werkzaamheden beginnen nog dit jaar en worden in 2019 afgerond. Totale kosten: 87.000 euro.

Door Piet Zeeuwen