Foto: Ger Loeffen
Foto: Ger Loeffen

Beuningen kleurt groen

Algemeen

BEUNINGEN – Het dorp Beuningen is deelnemer van de nationale groencompetitie genaamd Entente Florale. Deze competitie staat voor het multifunctionele belang van groen en het bewust maken van de inwoners van het deelnemende dorp of stad. Op donderdag 19 mei bezoekt de jury van de Entente Florale Beuningen.

Het was niet vanzelfsprekend dat de gemeente Beuningen deelnemer van de Entente Florale zou zijn. 'We hebben wel getwijfeld omdat het organisatorisch behoorlijk wat werk kost. Maar het mooie van deze groenwedstrijd is dat het groen in de breedste zin van het woord is. Er wordt beoordeeld op zes thema's. We gaan met de inwoners van Beuningen, professionals en partners samenwerken om de doelstellingen te halen', vertelt Karin Eppink, normaal beleidsfunctionaris binnen de gemeente Beuningen maar voor de Entente Florale nu projectleider.

Ambassadeurs
Speciaal voor de Entente Florale heeft de gemeente Beuningen zes ambassadeurs ingeschakeld om meer bekendheid te geven aan de deelname. Dit zijn Arnold Janssen van de Hof van Wezel, William van den Akker van het Dijkmagazijn, Gerrie Peer van zorgboerderij 't Personnebos, Nico van Kessel van Vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen, Gerard van Gorkum van de ARN en Hennie Sibon van stichting Historisch Besef Beuningen. Al deze ambassadeurs hebben een relatie met één of meer thema's van de wedstrijd. Behalve de ambassadeurs helpen ook professionals in het veld mee en kan de gemeente een aantal partners inschakelen.

Water
Het levert Beuningen ook een stukje bewustwording op. 'Door de gestelde criteria worden we ons bewuster van de zaken om ons heen. We gaan met bovengenoemde betrokkenen goed kijken wat we interessant vinden en hoe we dit zo goed mogelijk kunnen uitwerken', aldus Karin. 'Wat we zelf heel bijzonder vinden aan Beuningen is dat het een bijzondere ligging aan de Waal heeft. Daar kunnen we erg van profiteren. Beuningen kenmerkt zich door het vele water, dat zie je dan ook terugvertaald in wijken als de Beuningse plas.'
Jurydag
Op 19 mei zal de jury van Entente Florale Beuningen bezoeken. Op deze dag wordt er samen met de zes ambassadeurs een fietstocht georganiseerd die langs tien plaatsen zal stoppen. Hier wordt er stilgestaan bij het gebied en wordt er door één van de ambassadeurs korte toelichting gegeven. Later op de middag zal de fietstocht overgaan in een busrit en wordt de tocht beëindigd bij het Hof van Wezel. De middag wordt afgesloten met een twee uur durend juryberaad. Op 21 september is de officiële uitslag.

Voor meer informatie www.beuningen.nl/ententeflorale.

Digitale krant