Minister Hugo de Jonge in gesprek over de Regionale Woondeals.
Minister Hugo de Jonge in gesprek over de Regionale Woondeals. Foto: Jaap Schuurman

Woningcorporaties Rivierenland ondersteunen de Regionale Woondeal

13 mrt., 15:33 Zaken

REGIO - Op 8 maart jl. hebben de vijf Samenwerkende Woningcorporaties in Rivierenland een steunverklaring voor de Regionale Woondeal overhandigd aan Peter Kerris, Gedeputeerde van Provincie Gelderland. Zij benadrukken hiermee de urgentie en de randvoorwaarden om de productie van sociale huurwoningen te versnellen. 

Met het aanbieden van deze steunverklaring onderschrijven de woningcorporaties Bazalt Wonen, De Kernen, KleurrijkWonen, Thius en Woonstichting Maasdriel het belang van de realisatie van de sociale huurwoningen. De afgelopen jaren is er in de sociale huursector veel te weinig gebouwd, waardoor wachtlijsten zijn opgelopen en zoektijden fors langer zijn geworden. De corporaties benadrukken klaar te staan voor de bouw van nieuwe woningen en geven aan dat dit zowel financieel als organisatorische haalbaar is.

De corporaties hebben uitgesproken te vertrouwen op een goede samenwerking tussen de Provincie, Regio, gemeenten en de woningcorporaties om de gezamenlijke grote woonopgaven te kunnen realiseren.

Marinus Kempe (links)voorzitter SWR, overhandigt de steunbetuiging aan Peter Kerris (rechts), gedeputeerde provincie Gelderland
Digitale krant