Logo demaasenwaler.nl
Schietvereniging De Korrel
Schietvereniging De Korrel (Foto: Yannick Mol)

Open Dag Schietvereniging De Korrel

  Zaken

Veiligheid boven alles

DRUTEN - Een van de bijna zevenhonderd geregistreerde schietsportverenigingen in Nederland bevindt zich aan de Gelenberg in Druten; SV De Korrel. Op zaterdag 21 mei houdt de vereniging een open dag voor belangstellenden.

Nederland telt bijna 40.000 sportschutters, waarvan ruim 190 bij Schietsportvereniging De Korrel. Leden komen zelfs uit Rotterdam, Tilburg en Arnhem speciaal naar De Korrel vanwege het ruime aanbod aan te schieten disciplines met de daarvoor bestemde schietbanen en wedstrijden die elders niet in deze vorm te vinden zijn. Waarom willen mensen de schietsport beoefenen? Voorzitter van SV De Korrel, Milko Dang, antwoordt dat de meeste leden via familie of vrienden kennis hebben genomen van de vereniging. Of ze hebben een militaire achtergrond waarin ze ook geschoten hebben en dat mooi vonden.

Werkwijze
Milko: ‘Om wat vooroordelen weg te nemen; je komt hier echt niet zomaar als lid binnen. Je neemt contact op met de vereniging via de website of via een mail aan info@dekorrel.nl. Dan volgt een uitnodiging om langs te komen voor een gesprek. Je vult het aanvraagformulier in voor lidmaatschap. Wanneer de aan te vragen VOG is toegekend en het gesprek goed is verlopen wordt de belangstellende aspirant-lid. De sociale controle binnen de vereniging is groot. Wanneer bestuursleden, instructeurs, mentoren of leden merken dat iemand zich niet “normaal” gedraagt dan wordt dat snel opgemerkt en direct actie ondernomen, mogelijk zelfs met permanente wering uit de vereniging tot gevolg.’

SV De Korrel is vier keer per week geopend en leden bepalen zelf wanneer, wat en hoelang ze willen schieten. Er is een toename van het aantal jongere leden en ook het aantal vrouwelijke sportschutters neemt toe.

Zelfstandig schieten
Aspirant-leden krijgen een basisopleiding. Bij het halen van een Proeve Van Bekwaamheid mag je zelfstandig met een klein kaliber pistool, revolver of geweer van de vereniging schieten. Na zes maanden kun je een cursus groot kaliber volgen. Daarnaast zijn er diverse PVB’s te halen om andere disciplines te schieten. Dat vergroot de beleving voor de schutter en stelt hem of haar in de gelegenheid al snel een voorkeur te ontwikkelen voor één van de disciplines.
SV De Korrel is in deze aanpak uniek te noemen, normaal moet je tweeëneenhalf jaar lid zijn om een eigen groot kaliber pistool of revolver te mogen bezitten en deze disciplines te kunnen schieten.

Een wapen aanvragen
Wanneer volwaardige leden zelf een wapen willen aanschaffen gaat dat ook niet zomaar. Er vindt uitvoerige screening plaats en ook maakt een psychologische (overheids)test deel uit van de procedure. Op het bezit van een wapen thuis is eveneens strenge controle. De Regionale Veiligheidsdiensten kunnen onverwacht bij je thuis komen controleren of je het wapen goed opgeborgen hebt. Leden met een wapenverlof moeten zich aan veel regels houden. Een verlof kan direct ingetrokken worden ingeval van bijvoorbeeld excessief hard rijden, rijden met een te hoog promillage alcohol en mishandeling waarbij aangifte wordt gedaan.

Open Dag
Op zaterdag 21 mei is er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag. Er wordt dan uitleg gegeven over de vereniging en hoe een beginnerscursus eruitziet. Daarnaast mogen volwassenen schieten met een vuurwapen. Verder zijn er demonstraties door vooraanstaande wedstrijdschutters. Aanmelding vooraf is niet nodig. Meer informatie, video’s en alle informatie over de opleiding, soorten schietbanen en wedstrijden, zie: www.dekorrel.nl.

Door Elly Bruns

Meer berichten