In de Kas mag toch langer door

Zaken

WINSSEN – Het Bedrijf In de Kas mag toch nog tot 31 december 2021 doorgaan met de horeca-activiteiten aan de Plakstraat in Winssen. Dit terwijl het college van B&W eerder besloten had dat het na 15 december van dit jaar over moest zijn.

In de Kas had gevraagd om toestemming voor een permanente horecabestemming op de Plakstraat in Winssen, nadat ze de eerste jaren met een tijdelijke vergunning hadden gewerkt voor hun activiteiten en evenementen. Na uitgebreid onderzoek en gesprekken met omwonenden kwam de gemeente tot de conclusie dat er flinke problemen zijn ontstaan door de toenemende populariteit van het bedrijf in de afgelopen jaren. Volgens deskundigen die de gemeente heeft ingeschakeld zou verplaatsing van de kas en terras meer naar achteren op het terrein een oplossing kunnen zijn. De ondernemers willen daar nu naar kijken, maar zeggen dat ze daarvoor meer tijd nodig hebben. De gemeente wil daar nu onder strikte voorwaarden aan meewerken.

Zo moet het bedrijf binnen een maand voldoen aan de drank- en horecavergunning en geldende veiligheidsnormen. In de nieuwe tijdelijke omgevingsvergunning worden expliciet maximale aantallen events per jaar bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het totale aantal events, het aantal events tot na 21.00 uur, het aantal events per week en in het weekend. Dit moet in overleg met de omwonenden gebeuren. Tot slot mag er ook geen gebruik gemaakt worden van een barbecue tijdens evenementen. De bedoeling is dat er binnen een jaar duidelijkheid is over de nieuwe plannen. Daarna zou dan de verbouwing kunnen beginnen, maar hebben de buren ook de kans om bezwaar te maken tegen de nieuwe vergunning.

Door Patrick Huisman