Logo demaasenwaler.nl

Voortgang ALDI in Beneden Leeuwen

  Zakelijk

BENEDEN-LEEUWEN - Supermarkt ALDI is momenteel in gesprek met de gemeente West Maas en Waal om een winkelpand te realiseren op het Krozenbogerd terrein in Beneden-Leeuwen. 

Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging gaande, welke zich inmiddels in de ontwerpfase bevindt. Om het pand te kunnen realiseren moeten nutsvoorzieningen aangelegd worden. ALDI zal dit op zich nemen. Daarvoor is een samenwerking nodig met de gemeente middels een exploitatieovereenkomst. De gemeente is bereid hieraan haar de medewerking te verlenen. De uitvoerende dient voldoende exploitatie te treffen om een goed en stelselmatige ontwikkeling van het gebied te waarborgen. De kostenverdeling zal in samenspraak met ALDI in een overeenkomst vastgelegd worden. De gemeente spant zich in om de benodigde planologische procedures op voortvarende wijze verder te brengen.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten