Logo demaasenwaler.nl

OMW en OVD gaan in 2021 los van elkaar verder

  Zakelijk

MAAS EN WAAL - De Ondernemersvereniging Druten (OVD) zal per 1 januari 2021 geen deel meer uitmaken van Ondernemend Maas en Waal (OMW). OMW is een samenwerkingsverband tussen ondernemersverenigingen in het Land van Maas en Waal. 

De samenwerking tussen de ondernemersverenigingen was mede gericht op een mogelijke toekomstige ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de gemeente West Maas en Waal en Druten. De laatste jaren bleek de belangstelling van de OVD-leden voor de gemeenschappelijke activiteiten echter erg laag te zijn en de verwachte bestuurlijke samenwerking kwam niet tot stand. Dit, in combinatie met de mogelijke fusie tussen Druten en Wijchen, heeft OVD doen besluiten zich volledig te richten op eigen activiteiten. Het besluit met betrekking tot het vertrek van de OVD uit OMW is in goed onderling overleg en op een constructieve wijze tot stand gekomen.

Meer berichten