Logo demaasenwaler.nl
Peter Waterman, Mario Franken (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Oost Betuwe), Paul Brouwer, Bart Bosman (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank
Peter Waterman, Mario Franken (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Oost Betuwe), Paul Brouwer, Bart Bosman (voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank (Foto: Miranda van Assema-van Rooij)

Rabobanken Maas en Waal en Oost Betuwe bundelen krachten

  Zakelijk

MAAS EN WAAL - De twee lokale Rabobanken Maas en Waal en Oost Betuwe willen per 1 mei 2018 hun krachten bundelen.

Op 29 november ondertekenden de raden van commissarissen en de directievoorzitters een intentieverklaring waarin zij dit voornemen uitspreken. De ledenraden van beide banken nemen uiterlijk begin april een besluit over het voorstel tot samengaan.

Klanten doen hun dagelijkse bankzaken vooral online of telefonisch. Voor de complexere financiële zaken vragen zij om advies. Dat vraagt van de bankmedewerkers professionaliteit, deskundigheid, flexibiliteit en continuïteit. "Door onze krachten te bundelen, kunnen we dit ook in de toekomst blijven bieden", zegt Bart Bosman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Maas en Waal. "Daarnaast kunnen we als één organisatie efficiënter werken, zodat er meer tijd is voor de klant. Bovendien stelt een krachtenbundeling medewerkers in staat hun kennis en netwerken met elkaar en met onze klanten te delen. Verder blijft Rabobank zo ook voor de regio een aantrekkelijke werkgever." Veel raakvlakken De keuze voor Maas en Waal en Oost Betuwe past bij het gegeven dat de gebieden veel raakvlakken hebben. "Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de woonkernen met een sterk sociaal karakter en het vergelijkbare ondernemersklimaat. Daarom werken de banken ook nu al op onderdelen intensief samen, onder andere in de dienstverlening aan agrarische klanten. Bovendien sluiten beide werkgebieden goed aan bij de economische dynamiek van de regio Arnhem-Nijmegen.", vult Bosman aan.

De ledenraden steunen het voornemen om samen te gaan. Ze nemen hierbij een helder standpunt in: klanten, leden en medewerkers moeten de toegevoegde waarde van de samenwerking ervaren en terug zien in het contact met de bank. Groter organiseren waar het kan en kleiner waar de klant is. Dat laatste past bij het werken in marktteams; dicht bij de klant en met aandacht voor wat er speelt in alle woonkernen. In de komende maanden wordt duidelijk hoe de bank dit gaat realiseren. Hier zullen de ledenraden en leden bij worden betrokken.

Meer berichten