Logo demaasenwaler.nl
<p>Uitreiking beloningen leefbaarheid in gemeente West Maas en Waal (2021)</p>

Uitreiking beloningen leefbaarheid in gemeente West Maas en Waal (2021)

(Foto: Gemeente West Maas en Waal)

Subsidies gemeente West Maas en Waal 2022

  Verenigingen

WEST MAAS EN WAAL – Jaarlijks wordt de subsidiepot van de gemeente opnieuw vastgesteld. Verenigingen, organisaties en stichtingen kunnen aanvragen indienen om een subsidie te ontvangen voor een maatschappelijk doeleinde. De aanvragen worden getoetst aan de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), de Algemene Subsidieverordening Gemeente West Maas en Waal (ASV) en de beleidsregels Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). Toegekende subsidies worden opgenomen in de begroting van 2022.

‘De aanvragen voor 2022 wijken niet veel af van voorgaande jaren’, laat wethouder Rob Reuvers weten. ‘Het is een stabiel beleid en er zijn geen uitschieters. Het is goed dat verenigingen, organisaties en stichtingen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden. In het kader van de leefbaarheid kunnen we dit alleen maar toejuichen. Het belangrijkste is dat een organisatie kan verantwoorden waarvoor er subsidie nodig is.’ Onder normale omstandigheden moeten organisaties, om subsidie te ontvangen, de activiteiten uitvoeren volgens het plan dat ze ingediend hebben. Zij hebben bovendien een meldplicht indien activiteiten geannuleerd worden. Door het coronavirus is er veel onduidelijk en onzeker. De gemeente geeft daarom aan dat, op advies van de overheid, enkele subsidieverstrekkingen vrijgesteld worden van verantwoording bij het annuleren van een activiteit. Organisaties kunnen in financiële problemen komen als er gekort wordt op de subsidie.

Door Hanneke de Vries

Meer berichten