Logo demaasenwaler.nl
Deelnemers aan het Fit-Tafeltennis.
Deelnemers aan het Fit-Tafeltennis. (Foto: Hans Crans)

Vereniging in Beeld: Tafeltennis Club Beuningen

  Verenigingen

Tafeltennis voor jong én oud

In deze rubriek halen wij verenigingen uit ons verspreidingsgebied voor het voetlicht. We belichten niet alleen de activiteiten, maar ook de plannen en aandachtsvelden van de vereniging. In elke aflevering staat één vereniging centraal. Dit keer is dat Tafeltennis Club Beuningen.

De Tafeltennis Club Beuningen (TCB) is opgericht in 1973. De vereniging heeft op het moment ongeveer 100 leden, waarvan 50 senioren, 15 junioren en 35 Fit-Tafeltennissers. Het aantal jeugdleden is in vier jaar helaas snel achteruitgegaan. Fit-Tafeltennis heeft juist weer voor een groei van de vereniging gezorgd. De ambitie van de vereniging is om Fit-Tafeltennis uit te breiden en meer jeugd aan te trekken.

Fit-Tafeltennis
Vier jaar geleden startte de vereniging met het organiseren van Fit-Tafeltennis, tafeltennis voor 60-plussers, op de woensdag in dorpshuis de Lèghe Polder. 'Voor ouderen is dit een leuke activiteit, waarbij ze actief en in beweging zijn. Een ander aspect is sociaal contact: er ontstaan leuke gesprekken en vriendschappen', aldus voorzitter Hans Crans. Door de populariteit van Fit-Tafeltennis is er een tweede groep begonnen op de woensdagochtend, waarbij nieuwe leden kunnen aansluiten.

Jeugd
Naast ouderen, zijn ook jongeren een belangrijke doelgroep. De vereniging stimuleert de jeugd om te bewegen, onder andere door het organiseren van gymlessen voor basisscholen. Helaas heeft dit nog niet tot nieuwe aanmeldingen geleid. Crans geeft aan dat activiteiten rondom scholen toch essentieel zijn voor het werven van nieuwe jeugdleden. Zo doet de club mee aan de jaarlijkse sportdag en biedt ze via Sjors Sportief een aantal proeftrainingen aan. Bovendien maakt de vereniging sinds kort deel uit van het kindpakket van de gemeente Beuningen.
Kinderen en volwassenen die interesse hebben in de tafeltennissport kunnen een aantal keer proeftrainen om te ontdekken of tafeltennis iets voor ze is. Meer informatie: www.tcb-beuningen.nl.

Door Femke Pierlo

Meer berichten