Logo demaasenwaler.nl
Het inkorven van de duiven voorafgaand aan een wedvlucht.
Het inkorven van de duiven voorafgaand aan een wedvlucht. (Foto: Arnold van Zwam)
Vereniging in beeld

Vereniging in beeld: Postduivenvereniging Maas en Waal

  Verenigingen

Wachten op stip aan de horizon

In deze rubriek halen wij verenigingen uit ons verspreidingsgebied voor het voetlicht. We belichten niet alleen de activiteiten, maar ook de plannen en aandachtsvelden van de vereniging. In elke aflevering staat één vereniging centraal. Dit keer is dat Postduivenvereniging Maas en Waal.

'Het moment dat je een klein stipje in de lucht ziet, dat steeds dichterbij komt, en je vervolgens jouw duif – na een vlucht van honderden kilometers – ziet landen in de achtertuin, dát is de kick van de duivensport.' Aan het woord is Arnold van Zwam van Postduivenvereniging Maas en Waal.
In de duivensport draait het om het 'racen' met speciaal gefokte duiven in wed(strijd)vluchten. Daarbij dienen de duiven de afstand tussen de 'losplaats' en hun thuishonk zo snel mogelijk af te leggen. Winnaar is de duivenliefhebber wiens vogel de hoogste gemiddelde snelheid behaalt. De sport kent vier wedstrijdcategorieën, waarbij de losplaatsen variëren in afstand van enkele tientallen kilometers tot maar liefst 1.300. Een belangrijk aspect binnen deze tak van sport is het kweken en trainen van postduiven. Samen met collegavereniging De Zwaluw uit Beneden-Leeuwen kent de postduivensport in Maas en Waal zo'n 60 leden. Een aantal dat schamel afsteekt bij de hoeveelheid leden die de twee clubs vroeger telden. 'Voorheen had bijna ieder dorp een vereniging', vertelt Van Zwam. 'Het ging behalve om de sport ook om het gokken. De duif was als het ware het renpaard van de gewone man. Maar toen de kosten dermate hoog werden ging men over op het strijden om de eer. En dat is minstens zo leuk, wat mij betreft, alleen zorgde het voor een afname in het aantal leden.'

Vliegseizoen
Het vliegseizoen van de vereniging loopt van april tot september. Wekelijks komen de leden samen om hun duiven in te korven (klaar te maken voor vertrek, red.), waarbij de duif wordt voorzien van een chipring, die gekoppeld is aan de computer van de duivenliefhebber. Vervolgens worden de vogels met speciaal daarvoor gemaakte vrachtwagencontainers naar een vooraf bepaalde plek gebracht en daar losgelaten. Wanneer de duif thuiskomt wordt middels een antenne, verbonden met een klok, diens resultaat vastgelegd. Tijdens de daaropvolgende ontmoeting tussen de leden wordt vervolgens uitgelezen welke duif als beste gepresteerd heeft.
'Maar onze vereniging draait om meer dan de sportieve prestaties alleen', benadrukt Van Zwam. 'Het verenigingsleven kent ook een sociaal aspect. Juist daarom is het leuk als we wat nieuwe aanwas mogen verwelkomen. Uiteraard worden beginners in de duivensport zo goed mogelijk begeleid en met raad en daad bijgestaan. Voor meer informatie over de vereniging, neem contact op met de heer Van Zwolgen, via tel. 0487-51 56 55.

Meer berichten