Logo demaasenwaler.nl

oecumenische leeskring

  Verenigingen

WAMEL - Op woensdag 17 januari is er om 20.00 uur een bijeenkomst in de PKN kerk Dorpsstraat 73 in Wamel en het thema is "Gratis".

Het oecumenisch maandblad Open Deur wil bezield en bewogen schrijven over leven en geloven. Door open te staan voor de andere en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de bijbel. Door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. Bij de maandelijkse thema's wordt geput uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie en gekeken over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen. Een basis voor boeiende gesprekken, voor mensen van protestantse en katholieke huize en voor mensen van buiten de kerken. We gaan samen in gesprek en dominee Wim de Koeijer uit Rossum zal de gespreksleider zijn.

Iedereen is welkom. Wilt u pen en papier meebrengen.

Neem voor meer informatie contact op met: Dominee Wim de Koeijer w.dekoeijer@kpnmail.nl of Riet Kalkers 0487-501442 fam.kalkers@hetnet.nl

Meer berichten