Logo demaasenwaler.nl
Wethouder René Cruijsen plant de eerste boom
Wethouder René Cruijsen plant de eerste boom (Foto: Gemeente West Maas en Waal)

Inwoners buitengebied versterken biodiversiteit op eigen terrein

  Varia

WEST MAAS EN WAAL - Particulieren uit het buitengebied van West Maas en Waal ontvingen afgelopen zaterdag de beplanting en nestkasten voor het versterken van de biodiversiteit op hun terrein. Zij doen mee aan het project ‘24 biodiversiteitsplannen’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Gemeente West Maas en Waal en Provincie Gelderland financieren dit project

Wethouder Erik Peters van West Maas en Waal vindt het mooi dat inwoners op deze manier ondersteund worden: ‘De plannen zijn echt op maat gemaakt. Zo maken we met elkaar onze gemeente steeds een beetje biodiverser.’ Voor iedere deelnemer is een gratis biodiversiteitsplan opgesteld. Daarin staat hoe de bewoners op hun terrein de biodiversiteit en het streekeigen landschap kunnen versterken. Denk aan het aanplanten van inheemse bomen en struiken op het erf en in het landschap, het inzaaien van kruiden en het plaatsen van kasten voor zangvogels en egels.

Deelnemers konden met korting de beplanting, zaaigoed en nestkasten aanschaffen. In samenwerking met vrijwilligers van de Steenuilenwerkgroep wordt onderzocht of de erven geschikt zijn om een steenuilenkast te plaatsen.

Drive through
Vanwege de coronamaatregelen konden deelnemers via een ‘drive-through’ in Appeltern hun beplanting ophalen. Vrijwilligers van landschapsbeheergroep Mooi Appeltern hielpen mee bij het uitdelen van de beplanting. In totaal worden er ruim 9.000 stuks bosplantsoen, 20 bomen en zo’n 60 hoogstamfruitbomen aangeplant. Daarnaast wordt 1.555 m2 kruidenmengsel ingezaaid.

Er zijn inmiddels 24 biodiversiteitsplannen gemaakt, waarna vrijwel iedereen maatregelen heeft getroffen om de biodiversiteit te versterken. Zo ook Joost Huisman: ‘Er is een mooi biodiversiteitsplan gemaakt door adviseur Femke. Daarin staat duidelijk waar wat komt te staan. Zelf heb ik eigenlijk te weinig ervaring om zo’n plan te maken. Dus het is super dat we hierover advies kregen. We hebben een vogelbosje met diverse soorten bomen en een gevarieerde haag aangeplant. Daarnaast heeft de steenuilenwerkgroep een steenuilenkast opgehangen.’

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is dé organisatie in Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap; het landschap met heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen. De stichting heeft geen eigen terreinen en werkt altijd samen met andere partijen. Dit kan een gemeente zijn, een agrariër of particuliere grondeigenaar (bewoner van het buitengebied), vrijwilligers of de provincie Gelderland. Voor meer informatie, zie: www.landschapsbeheergelderland.nl.

Meer berichten