De leden van Sportraad Beuningen.
De leden van Sportraad Beuningen. Foto: Martijn Willems

Sportraad slaat brug tussen gemeente en sportverenigingen

Sport

BEUNINGEN - Om de sportinfrastructuur in Beuningen te versterken en de sportdeelname te verhogen stelde de gemeente enkele jaren geleden de sport- en beweegnota 'Beuningen beweegt' op. In een tweede nota, uit 2016, kwam het oprichten van een Sportraad ter sprake. Twee jaar later heeft dat zijn beslag gekregen. Op 19 juni wordt het orgaan nader voorgesteld tijdens de Sportcafé bijeenkomst in Theater de Molen.

De Sportraad Beuningen (SRB) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over sportaanverwante onderwerpen. Denk aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente, (her)indelings- en investeringsplannen van sportaccommodaties alsmede projectplannen die van groot belang zijn voor de sport(infrastructuur). 'De SRB behartigt in basis verenigingsoverstijgende belangen, en zet zich niet in voor individuele belangen of individuele klachten van verenigingen of personen. Daarnaast is zij niet beleidsmakend of beleidsuitvoerend actief', legt bestuurslid Hans Arnouts, tevens voorzitter van TV Ewijk, uit.
Samen met de andere acht bestuursleden heeft hij zich tot doel gesteld dat de kennis, ervaring en standpunten van de sport- en beweegwereld in de gemeente Beuningen in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. 'Als raad slaan we een brug tussen de gemeente en verenigingen. Daarnaast werken we aan een betere samenwerking tussen verenigingen onderling.
Hoewel de stichting pas net opgericht is, en recent het nieuwe college is geïnstalleerd, moet het eerste overleg tussen beide partijen nog volgen. Arnouts: 'De komende tijd geven we, in goed overleg, het sportbeleid verder vorm. Bij het invullen daarvan worden wij gestuurd door initiatieven en onderwerpen waar verenigingen mee komen, alsmede door thema's vanuit de gemeente.'

Sportcafé
Om standpunten te toetsen en ervaringen van verenigingen te horen, organiseert de sportraad enkele malen per jaar een sportcafé. Er vindt tijdens deze bijeenkomsten niet alleen overleg plaats met en tussen de sportaanbieders, er is tevens gelegenheid om mogelijke gezamenlijke ideeën op te pakken. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 19 juni in Theater de Molen, aanvang 19.30 uur. Op de agenda staan onder meer de nieuwe privacyregels en subsidieregels voor sportverenigingen. Ook wordt de Sportraad nader voorgesteld.
Hans, vooruitkijkend: 'Het zou mooi zijn als we over twee jaar onze plek hebben waargemaakt, zodat we voor zowel verenigingen als gemeente van toegevoegde waarde zijn. Of we daadwerkelijk de spreekbuis voor de achterban worden, en volwaardig gesprekspartner voor de gemeente, zal zich de komende maanden uitwijzen. Ik heb er in elk geval het volste vertrouwen in.' Voor meer info, mail naar sportraad@beuningen.nl.