Wedstrijd Beuningse Boys - Roda'28
Wedstrijd Beuningse Boys - Roda'28 Foto: Niels Eggenhuizen

Gevolgen energiecrisis voor sportverenigingen

Politiek

Het CDA Beuningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de gevolgen van energiecrisis voor sportverenigingen. 

Na een lange periode van lockdowns en zorgen om coronabesmettingen, is er op dit moment een crisis die ook de sport vol raakt: de ongekend stijgende energietarieven. In De Gelderlander van 3 september jl. viel te lezen dat sommige sportverenigingen in het land hun leden zelfs oproepen niet meer te douchen op de club. Het CDA Beuningen maakt zich hier zorgen over. 

Hoe kunnen onze sportverenigingen de prijsstijgingen verwerken? Of worden deze prijsstijgingen doorbelast aan de leden, met als gevolg dat zij de contributie niet meer kunnen betalen? Degenen die dat niet meer kunnen opbrengen stoppen dan met sporten. Juist in deze tijd dat we sporten en gezondheid van groot belang achten voor ons welzijn.

Veel mensen hebben zelf al te maken met hogere energietarieven en hogeren kosten voor levensonderhoud door de almaar stijgende inflatie. Als daar dan nog hogere contributies bijkomen voor lidmaatschappen van sportverenigingen dan is dat voor veel gezinnen niet meer op te brengen. Vooral voor gezinnen die het al moeilijk hebben.

Vragen CDA Beuningen
1. In hoeverre is de gemeente ervan op de hoogte in welke mate onze sportverenigingen te kampen hebben met hogere energietarieven?
2. De minister van Sport heeft onlangs in de Tweede Kamer toegezegd dat zij zich zal beraden over steun aan (sport)verengingen. Is de gemeente er al van op de hoogte hoe groot deze steun zal zijn?
3. Welke financiële steun kan onze gemeente bieden, mocht de steun vanuit de overheid niet toereikend zijn?
4. In hoeverre kan de gemeente onderzoeken hoe ze de verenigingen nog beter kan helpen om de hoge energiekosten zoveel als mogelijk te beperken?
5. Als onze inwoners toch te maken krijgen met hogere contributies, wat voor een mogelijkheden heeft de gemeente dan om mensen die dit niet kunnen betalen, hen te helpen zodat zij en hun kinderen kunnen blijven sporten?
6. De energiecrisis vormt een reëel afbreukrisico voor de sport en het verenigingsleven binnen onze gemeente; als deze verdwijnen komen ze niet zomaar weer terug. Deelt de wethouder deze observaties en gaat hij doen wat nodig is om te waken voor dit risico?

Ingezonden door David Schaftenaar, CDA Beuningen