Bijeenkomst woningbouw Boven-Leeuwen
Bijeenkomst woningbouw Boven-Leeuwen Foto: FD Boven-Leeuwen

Voorlichtingsavond woningbouw Boven Leeuwen

12 sep, 09:59 Politiek

BOVEN-LEEUWEN - Tijdens de druk bezochte voorlichtingsavond afgelopen woensdag, vertelde Oscar van Doorn, Raadslid van de FD Boven Leeuwen, over de woningbehoefte en mogelijke locaties waar gebouwd kan gaan worden in het dorp 

Meer dan honderd aanwezigen hoorden in d’n Dulper de resultaten van een vorig jaar uitgevoerde huis-aan-huis enquête. Het dorp gaf daarin aan dat er met name behoefte is aan huurwoningen, senioren woningen en goedkope koopwoningen. Binnen het bestaande gemeentelijk beleid is het mogelijk om bij projecten groter dan 10 woningen eisen te stellen aan wat er gebouwd gaat worden. Van Doorn stelde daarom voor om een gebied aan te wijzen waar een groter project te realiseren is . Hij deelde de overwegingen voor deze keuze en gaf aan dat daarmee de woningbehoefte van 130 stuks tot 2030 ingevuld zou kunnen gaan worden. 

Het voorgesteld gebied is ten westen van de huidige dorpskern vanaf de Van Heemstraweg

Kritische vragen uit de zaal zorgden voor verdere verduidelijking. Andere locaties in en rond het dorp waren ook overwogen maar vanwege archeologische belangen, aangewezen groenzones of de veelheid aan eigenaren niet het meest voor de hand liggend. De FD denkt met de voorgestelde locatie de meest snelle en realistische oplossing voor de woningbehoefte in kaart te hebben gebracht. Conclusie van Van Doorn was dat iedereen nu geïnformeerd is en zich kan voorbereiden op een later dit jaar nog te plannen bijeenkomst van de gemeente.

Bijeenkomst woningbouw Boven-Leeuwen
Bijeenkomst woningbouw Boven-Leeuwen
Digitale krant