Logo demaasenwaler.nl
<p>Veerdam Druten.</p>

Veerdam Druten.

(Foto: Diana de Leur)

Verbinding centraal in economische visie Druten

  Politiek

DRUTEN - Samenwerking en verbinding zijn twee belangrijke kernwaarden in de economische visie van de gemeente Druten. Het college van B en W presenteert de visie deze maand aan de gemeenteraad. De meest recente visie stamt uit 2007, een reden voor het college om opnieuw te kijken naar de mogelijkheden en ambities.

Er werken bovengemiddeld veel Drutenaren in de eigen gemeente. De ongeveer 1.600 bedrijven bieden gezamenlijk 7.400 arbeidsplaatsen. Dat aantal groeit jaarlijks. De gezondheidssector, zakelijke dienstverlening, detailhandel en industrie zijn daarbij de belangrijkste sectoren. Daarnaast kent Druten een groot aandeel zzp’ers, voornamelijk actief in zakelijke dienstverlening, bouw en gezondheidszorg. Het aantal hoogopgeleiden is de afgelopen tien jaar toegenomen. Druten beschikt over relatief veel bedrijventerreinen (ongeveer 140 hectare). Op het gebied van gemeentelijke dienstverlening scoort Druten weliswaar hoger dan het landelijk gemiddelde, maar er is volgens het college ruimte voor verbetering.

De economische visie gaat wat het college betreft niet alleen over werk en inkomen. Een goed voorzieningenniveau, geschikte zorg in de buurt, sociale samenhang door verbinding tussen lokale bedrijvigheid en de samenleving, aandacht voor groepen met een achterstand en tevredenheid over het leven zijn allemaal elementen die in de visie aan bod komen. Ondernemers, onderwijs en overheid moeten daarom samenwerken. Het college wil dat de gemeente door een pakket aan maatregelen bedrijfsleven, onderwijs en andere sectoren met elkaar verbindt. Daarbij valt te denken aan Druten als proeftuin van ‘s Heeren Loo Zuidoost Nederland, professionalisering van het Tech-Lokaal en gastlessen op het Pax Christi College.

Het college staat ook een vorm van parkmanagement voor op bedrijventerreinen. Verduurzaming van die terreinen kan door vergroening, het inrichten van een duurzaamheidsloket en zonnepanelen op daken van de bedrijfspanden. De fietser moet zich ook beter thuis en veilig voelen op bedrijventerreinen. Ook op sociaal vlak kan vooruitgang worden geboekt. Het college denkt aan het onderzoeken van draagvlak voor creatieve voorzieningen.

Het college wil wat het midden- en kleinbedrijf aangaat de pijlen richten op het versterken van de samenwerking onderling en het aanbieden van kennissessies. Het denkt daarbij ook aan het informeren van ondernemers over regionale ontwikkelingen en programma’s, over regionale middelen voor ondernemers en het versterken van onderlinge samenwerking. Ook zzp’ers zouden meer aan onderlinge samenwerking kunnen doen.

Op het gebied van toerisme wil het college dat het aanbod versterkt wordt, met vooral oog voor regionale marketing en de lokale- seizoensproducten. Het toevoegen van hoogwaardig en kleinschalig verblijfsaanbod staat wat het college betreft duidelijk op de agenda, evenals meer evenementen. Ook ondernemers in die sector kunnen wellicht meer samenwerken.

Door Gerrit Jan Riedstra

Meer berichten