Logo demaasenwaler.nl
Foto: Ger Loeffen
politiek

Raadsvergadering gemeente Beuningen

  Politiek

BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen komt eens in de vijf weken bij elkaar om besluiten te nemen. Dit gebeurt tijdens de raadsvergadering. Een paar weken daarvoor vinden de commissievergaderingen plaats. Hierin bereiden de commissieleden de onderwerpen voor de volgende raadsvergadering voor. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus vergadert de gemeenteraad digitaal. Wie de vergaderingen wil volgen, kan deze online bekijken via gemeentebestuur.beuningen.nl. Inwoners krijgen de kans hun mening te geven of nuttige informatie over een bepaald onderwerp in te brengen. Neem vooraf contact op met de griffie, tel. 14 024. 

Agenda’s commissievergaderingen

Commissie Samenleving 
Maandag 6 december

Digitale vergadering
19.30 uur                      Opening incl. spreekrecht voor inwoners
19.30 – 20.00 uur         Presentatie onderzoek nieuw zwembad (zie uitgelicht)
20.00 – 20.45 uur         Nieuw zwembad (zie uitgelicht
20.45 – 21.15 uur         Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Beschermd Wonen
21.15 – 21.35 uur        Zienswijze Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid
21.35 – 21.50 uur        Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
21.50 – 22.00 uur        Bespreking verbonden partijen (zie uitgelicht)
22.00 uur                     Algemeen deel

Commissie Ruimte
Dinsdag 7 december

Digitale vergadering
19.30 uur                        Opening incl. spreekrecht voor inwoners
19.30 – 20.30 uur         Omgevingsvisie en nota van beantwoording (zie uitgelicht)
20.30 – 21.15 uur         Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 (zie uitgelicht)
21.15 – 21.45 uur         Omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden (zie uitgelicht)|
21.45 – 21.55 uur        Beleidsplan Gladheidsbestrijding
21.55 – 22.05 uur        Bespreking verbonden partijen (zie uitgelicht)
22.05 uur        Algemeen deel

Commissie Financiën en Algemene Zaken
Woensdag 8 december

Digitale vergadering 
19.30 uur         Opening incl. spreekrecht voor inwoners
19.30 – 20.15 uur         Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Hoge Woerd (zie uitgelicht)
20.15 – 20.45 uur        Herfstnota 2021 (zie uitgelicht)
20.45 – 21.00 uur         Wijziging MGR
21.00 – 21.10 uur         Corona-gerelateerde onderwerpen (zie uitgelicht)
21.10 – 21.25 uur         Bespreking verbonden partijen (zie uitgelicht)
21.25 uur         Algemeen deel

Agenda raadsvergadering
Raadsvergadering dinsdag 21 december

Digitale vergadering
19.30 uur

  • Nieuw zwembad
  • Zienswijze Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid 
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
  • Omgevingsvisie en nota van beantwoording 
  • Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0
  • Omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden 
  • Beleidsplan Gladheidsbestrijding 
  • Stedenbouwkundig plan en grondexploitatie Hoge Woerd 
  • Herfstnota 2021
  • Wijziging MGR 

De agenda’s hierboven kunnen nog veranderen. De meest actuele agenda vindt u op gemeentebestuur.beuningen.nl.

Meer berichten