Logo demaasenwaler.nl
Foto: Wim Piels

Gemeenteraad akkoord met komst Windpark Beuningen

  Politiek

BEUNINGEN - De gemeenteraad van Beuningen heeft ingestemd met de komst van Windpark Beuningen. De plannen voor 5 windturbines zijn goedgekeurd in de gemeenteraadsvergadering van 23 november. 

De meerderheid van de raad stemde in met de plannen; 13 raadsleden stemden voor, 8 raadsleden stemden tegen. ‘Dit is het belangrijkste besluit dat tijdens deze raadsperiode wordt genomen’, aldus wethouder Piet de Klein.

Het gebied waar de windturbines komen, ligt ten zuiden van de A73. Ter hoogte van knooppunt Ewijk waar de A73 en A50 elkaar kruisen komen 5 windturbines parallel aan de A73. De opstelling wordt onderbroken door de A50 waardoor er windturbines komen zowel ten westen (2) als ten oosten (3) van de A50.

Een uitspraak van de Raad van State zorgde voor een pauze in de besluitvorming over Windpark Beuningen. De Raad van State gaf ruimte aan lokale overheden om eigen milieunormen op te stellen. De gemeente deed de afgelopen maanden onderzoek naar wat deze uitspraak van de Raad van State betekende voor de plannen van Windpark Beuningen. Na enkele aanpassingen heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op 23 november de plannen voor Windpark Beuningen goedgekeurd.

Beuningse Norm 
Met een eigen lokale norm voor slagschaduw, geluid en veiligheid heeft de gemeenteraad er vertrouwen in het Windpark voldoet aan de landelijke milieunormen. Wat betekent dat in Beuningen?
• Slagschaduw: voor slagschaduw geldt de 0-norm, deze is strenger dan de landelijke norm. In Beuningen is bepaald dat er geen slagschaduw van windturbines op woningen mag vallen.
• Geluid: Voor geluid van Windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet wordt gewijzigd.
•  Externe veiligheid: Voor externe veiligheid van Windpark Beuningen geldt dat de norm op hoofdlijn niet wordt gewijzigd.

Protest
Voor aanvang van de raadsvergadering voerden leden van Stichting Tegenwind bij het gemeentehuis actie in de hoop raadsleden over te halen tegen de bouw te stemmen. Ondanks een heftige discussie tussen de oppositie en de coalitie werd het plan uiteindelijk goedgekeurd. Stichting Tegenwind laat het er niet bij zitten en gaat naar de Raad van State.

Meer berichten