Logo demaasenwaler.nl
<p>Gemeentehuis West Maas en Waal.</p>

Gemeentehuis West Maas en Waal.

(Foto: Google Streeview)

Begroting 2022: gemeente West Maas en Waal heeft vertrouwen in de toekomst

  Politiek

WEST MAAS EN WAAL - De gemeente West Maas en Waal heeft de begroting voor volgend jaar al klaar. Het positieve resultaat van deze begroting maakt dat de gemeente de toekomst zonnig inziet. Volgend jaar rondt de gemeente de activiteiten af uit het collegeprogramma. Daarna volgen nieuwe plannen voor de komende 4 jaar.

Wethouder Ans Mol: ‘Gelukkig gaat het op dit moment op financieel gebied beter. We staan er gezond voor en kunnen zelfs sparen voor de toekomst. Ik ben er trots op dat we als daadkrachtige gemeente met deze omvang in staat zijn om alle uitdagingen die op ons af komen het hoofd te bieden. En daarnaast hebben we onze ambities weten te verwezenlijken. Uiteraard blijven we kritisch kijken naar onze uitgaven.’

De grootste uitdaging volgend jaar is de voortdurende kostenstijging van onder andere jeugdzorg en Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Inmiddels heeft de gemeente de zorgkosten steeds beter in beeld. Daarmee hoopt ze komend jaar goed bij te kunnen sturen en de kosten beheersbaar te houden. Dan doet ze met oog en hart voor de meest kwetsbaren.

Veel geïnvesteerd en gerealiseerd
Door corona zijn vorig jaar een aantal taken uitgesteld. Maar ondanks dat én de bezuinigingen heeft de gemeente haar collegeprogramma ‘Samen werken aan een vitale gemeenschap’ toch bijna helemaal uitgevoerd. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd en gerealiseerd. Zoals de verschillende woningbouwprojecten, de MFA’s, het wegonderhoud, verduurzaming en de vooruitstrevende stappen die ze zet op het gebied van klimaatadaptatie. Het college van West Maas en Waal is daar erg trots op.

Nieuw collegeprogramma in 2022
Begin 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van het jaar staat daarom in het teken van het maken van nieuwe plannen. In het collegeprogramma 2022-2026 komen de nieuwe speerpunten voor de komende 4 jaar te staan. Ans Mol: ‘We hebben vertrouwen in de toekomst en maken onze gemeente elk jaar een stukje beter.’

De programmabegroting is voorgelegd aan de gemeenteraad. In de vergadering op 3 november neemt de raad hierover een besluit.

Meer berichten