Logo demaasenwaler.nl
steun raadsbesluit
steun raadsbesluit (Foto: Theo Schoutsen)

GroenLinks Beuningen steunt raadsbesluit raadsbesluit Windpark

  Ingezonden

Ingezonden door GroenLinks Beuningen

De fractie van GroenLinks is verheugd dat Beuningen definitief een relevante bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Onze, Beuningse, windmolens maken het mogelijk dat Beuningen straks energieneutraal wordt. En dat is niet alleen wens maar, zoals iedereen weet, bittere noodzaak. Wereldwijd zijn de problemen groot en daarom moeten we ook op lokaalniveau nog harder ons best doen. Dat dat ons voor keuzes stelt “uit twee kwaden” is helaas zo. Gelukkig biedt het ook kansen. Wij realiseren ons terdege dat geen enkele beschikbare oplossing het bitter helemaal ‘eerlijk’ zal verdelen. Het zal hier en daar pijn doen. Dus is er hard aan gewerkt om dit zoveel mogelijk te minimaliseren en waar mogelijk zelfs te compenseren. En dat is zo denk wij aardig gelukt. In vergelijking tot veel andere wind-projecten zelfs heel goed. Het voorliggende voorstel voldoet aan alle eisen: •omwonenden worden maximaal beschermd tegen overlast (schaduw én geluid); •Alle inwoners van Beuningen kunnen delen in de baten; (ook de tegenstanders ??) . De opbrengst is niet louter voor een externe investeerder. •Omwonenden worden ruimschoots, bovenwettelijk (!), gecompenseerd •Er wordt ‘veel’ schone energie gewonnen. En zo gaan we richting onze doelstelling in 2040. We zijn ook blij met de inspanning van de experts om, ondanks de tegenslag van de raad van State, toch een goede, of eigenlijk zelfs betere, lokale onderbouwing te geven van het besluit. Voorzitter, Raadsleden, en burgers, Alles kan altijd beter maar dit voorstel voldoet ruimschoots aan de doelstellingen. 

Wij steunen het daarom van harte. Met vriendelijke groet, GroenLinks Beuningen

Meer berichten