Logo demaasenwaler.nl
Foto: Wim Piels

D66: Groene energie neutrale toekomst gemeente Beuningen

  Ingezonden

Visie D66 energieneutrale toekomst

De gemeenteraad van Beuningen heeft besloten om in de toekomst haar eigen energie op te wekken. D66 Beuningen: “Dit doen we voor en met onze inwoners, verenigingen en ondernemers. We gaan energie opwekken naar onze eigen verbruik. Niet zomaar energie, maar groene, duurzame energie in het belang van toekomstige generaties. We willen namelijk niet meer afhankelijk zijn van energie dat wordt opgewekt door bijvoorbeeld een kolencentrale zoals voorheen Electrabel. Dit betekent dat er op grote schaal energie moet worden opgewekt. We gaan alleen maar meer stroom gebruiken dus alleen met zonnepanelen op de daken gaan we dat niet redden”.

De afgelopen jaren zijn er daarom intensieve gesprekken gevoerd met inwoners over het HOE. Uit onderzoek van de gebiedsraad blijkt dat er onvoldoende zonuren zijn om energieneutraliteit te behalen zeker met een tegenvallende zomer als dit jaar. Alternatieven zoals kernfusie en waterstof zitten nog in de ontwikkelfase. Zolang deze of andere innovatieve uitvindingen nog niet operationeel zijn ziet D66 Beuningen windenergie als de meest gunstigste en effectieve (lees niet meest optimale) tussenoplossing samen met zonne-energie. Om onze doelstelling, energie neutraliteit, te behalen is windenergie gedurende deze tijd noodzakelijk. Windturbines zijn niet mooi, windturbines zijn geen aanwinst qua landschappelijke inpasbaarheid in het Kommengebied maar ze zijn in deze tussenperiode nodig zodat we aan de energiebehoefte van nu en in de toekomst kunnen voldoen. De lokale normen zijn scherp, deze zijn scherper dan de huidige landelijke normen. Zo mag er geen slagschaduw zijn op woningen i.p.v. beperkte slagschaduw. We willen niet het risico lopen dat de nieuwe landelijke normen, die nog moet worden vastgesteld, soepeler worden dan de huidige normen. Als we langer wachten worden de windturbines ook steeds hoger. Daarom kiezen we ervoor om hierin zelf de regie te houden. Ook is het belangrijk dat het college de inwoners, ondernemingen en verenigingen stimuleert om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De eerste stappen hierin zijn al gezet. Zo zijn onlangs de woningen aan de Fazantlaan en Patrijslaan voorzien van dakisolatie en zijn een deel van deze woningen voorzien van zonnepanelen. Met deze aanpak maken we grote groene stappen voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.”

D66 Beuningen wil een goede verdeling van de lusten en de lasten. Inwoners worden voor 50% eigenaar en kunnen via aandelen meedelen in de opbrengsten. Dit betekent dat een grote energieleverancier geen beslissende zeggenschap heeft maar altijd gezamenlijk met de lokale energie coöperatie besluiten moet nemen. Daarnaast komt er een omgevingsfonds voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie maar ook leefbaarheid en sociale samenhang van onze inwoners. 

De lokale D66 is blij dat de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd met deze belangrijke stap. Het is niet de tijd om deze belangrijke beslissingen voor ons uit te schuiven. We moeten nu handelen om verdere schade aan het klimaat te voorkomen.

Meer berichten