Logo demaasenwaler.nl
Foto: Dominicus College

Ingezonden brief: Een eerlijk verhaal? MT van het Dominicus College Nijmegen laat zich interviewen

  Ingezonden

Ingezonden brief over de voorgenomen fusie tussen het Nijmeegse Dominicus College en het Kandinsky College.

Ruim vijftig jaar geleden vatte pater L.R. de Jong O.P., als leraar maatschappijleer van het Dominicus College, aan het eind van de les de gevoerde discussie graag samen. Al heel snel had iedereen in de klas door dat die samenvatting niet altijd correct was en korte tijd erna deden leerlingen hem na en zeiden: ‘Als ik de discussie in het kort mag verdraaien’ en dan kwam min of meer wat pater De Jong zelf meende.

Leerlingen hadden het gefoezel met de waarheid wel door. Vermoedelijk begrijpen leerlingen van het Dominicus College ook nu wel, net als hun ouders en hun leraren, dat er met hen een spelletje gespeeld wordt. Het gaat om de voorgenomen fusie van het Dominicus College en het Kandinsky College, die feitelijk de sluiting van het Dominicus College betekent. Bij herhaling hebben de voorzitter van de Alliantie en de rector van de school gedreigd dat de school zal sluiten als de fusie niet doorgaat.

Op 2 juli bracht de website van het Dominicus College, in het hoekje Nieuwslink, ‘breaking news’: een interview met de drie leden van het Managementteam, die daarin ‘hun eerlijke kijk’ op de turbulente gebeurtenissen gaven. Blijkbaar was het trio niet in staat om die ‘eerlijke kijk’ zelf in woorden te vatten, maar moest er een beroep gedaan worden op een ‘extern communicatie adviseur’. Op de website van die ‘adviseur’ kun je precies nalezen wat die inspanning tot eerlijkheid per uur en per bladzijde aan het MT kost. Eerlijkheid mag wat kosten.

Het is jammer dat de drie leden van het MT, in strijd met het verlangen naar eerlijkheid, in het interview een bijzondere draai aan de feiten geven. De onenigheid met de MR bijvoorbeeld is naar hun zeggen een beetje de schuld van beide partijen, terwijl toch een deel van de MR, de ouder- en leerling-geleding, trefzeker buitenspel gezet is door het MT. Je er dan over verbazen dat er verwijten klinken, is hypocriet.

Al na een paar maanden na haar aantreden, in het overleg met het Mondial College, gaf de rector van het Dominicus te kennen geen brood te zien in een zelfstandig voortbestaan van haar school. Recent trad dat aan het licht, zoals ook recent duidelijk werd dat een doortimmerd plan voor de toekomst in de sindsdien verstreken tijd niet is ontwikkeld. Na het voornemen tot fusie moet dat plan er alsnog komen. De omgekeerde wereld: eerst de conclusie, dan de feiten! Je er dan over verbazen dat er ook persoonlijke verwijten klinken, is hypocriet.

Over het voortbestaan van De Monnikskap wordt gebluft: niets aan de hand. Maar waar dat grote vertrouwen op gebaseerd is, is in de voorbije maanden niet duidelijk geworden. Je erover verbazen dat zulke sussende beweringen niet werken, is naïef.

In het interview lijkt het monopolie op gevoeligheid en gekwetstheid bij de leden van het MT te berusten: zij hebben buikpijn en gaan onprettig op vakantie. Geen woord over de échte last die het ondoordachte voornemen tot fusie veroorzaakt heeft bij leerlingen, hun ouders en het personeel van de school.

Uit het interview blijkt dat het MT ook het monopolie op informatievoorziening heeft. Een interview met het ‘eerlijke verhaal’ van leerlingen, van hun ouders, van personeelsleden, van de leden van de MR, daar is geen plaats voor op de website en vermoedelijk ook geen budget. Ik ben bereid om deze ‘eerlijke reactie’ op het interview kosteloos ter beschikking te stellen voor plaatsing op de website van de school.

Van harte hoop ik voorts dat de vakantie van de drie leden van het MT héél lang mag duren.

Ingezonden door Peter Altena

Meer berichten