Open brief aan de gemeenteraadsleden van gemeente Beuningen

5 jul, 12:22 Ingezonden

BEUNINGEN - Stiching Tegenwind heeft een open brief gestuurd aan de gemeenteraadsleden van gemeente Beuningen. Hieronder is de desbetreffende brief te lezen. 

‘Belangenorganisatie Urgenda roept op tot stoppen met windenergie op land 

Uitspraak Urgenda slaat resterende draagvlak weg onder Windpark Beuningen 

Beste gemeenteraadslid, 

Belangenorganisatie Urgenda, de aanjager van de energietransitie, deed deze week in een rapport een opzienbarende uitspraak. De organisatie roept gemeenten, provincies en andere overheden op om te stoppen met het bouwen van windparken op land. Volgens Urgenda kan de benodigde CO2-reductie ook prima worden gerealiseerd door in te zetten op kleinschalige zonne-energieprojecten en energiebesparing. Mocht u nog twijfelen om op 5 juli tegen Windpark Beuningen te stemmen, dan móet de oproep van Urgenda voor u toch de doorslag geven. 

Vergeet onze gezondheid niet
Vorige week verzochten wij u namens de inwoners van Beuningen al vriendelijk doch erg dringend om op 5 juli tégen Windpark Beuningen te stemmen. Wij wezen u erop dat u met een tegenstem voorkomt dat u uw ambtseed verbreekt, die u verplicht om de gezondheid van de bewoners van de gemeente te beschermen. Zoals u weet, zouden de windturbines de gezondheid van de mensen ernstig in gevaar brengen. Daar komt nu dus de oproep van Urgenda bij. Een uitspraak die het laatste beetje draagvlak voor Windpark Beuningen in een klap volledig onderuit haalt.

Voldoende alternatieven beschikbaar
De oproep van Urgenda betekent dat er helemaal geen mega XL-windturbines hóeven te verrijzen in Beuningen om de CO2-doelstellingen te behalen. In de vorige brief vertelden we u al op dat er voldoende alternatieven zijn om dit te realiseren. Oplossingen die geen gezondheidsschade veroorzaken bij de inwoners van de gemeente. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op zonne-energie. Of door een aandeel te nemen in windturbines op zee. Dat wordt nu dus nog eens bevestigd door de uitspraak van Urgenda. Wij vragen u namens de bevolking van de gemeente daarom nogmaals met klem om op 5 juli tegen Windpark Beuningen te stemmen en serieus te kijken naar alternatieven.

De mensen kijken vol verwachting mee
De inwoners van de gemeente Beuningen, uw kiezers, zijn in over- overgrote meerderheid tegen de plannen van Windpark Beuningen. Zij kijken op 5 juli dan ook vol verwachting mee welke keuzes u en uw collega’s maken. Weet wel dat als u tegen de komst van Windpark Beuningen stemt, de mensen dat niet zullen vergeten.

Alvast hartelijk bedankt! 

Namens de mensen in Beuningen, Druten en Wijchen die tegen Windpark Beuningen zijn. 

Hoogachtend,
Stichting TegenWind
Berry van Koningsveld’

Door Berry van Koningsveld

!
Digitale krant