Logo demaasenwaler.nl
<p>Zicht op de windmolens bij Geldermalsen, gezien vanuit Dreumel.</p>

Zicht op de windmolens bij Geldermalsen, gezien vanuit Dreumel.

(Foto: Tonnie van Rhijn)

Voorlopig geen windmolens

  Ingezonden

MAAS EN WAAL - Op basis van het door het Rijk gesloten klimaatakkoord moeten gemeentes samen met de regio een energiestrategie opzetten die leidt naar fossielvrije energieopwekking.

In maart 2021 heeft de gemeenteraad van West Maas & Waal het zogenoemde RES-bod 1.0 vastgesteld. Dat is de toezegging die de gemeente heeft gemaakt voor haar bijdrage aan de duurzame energieopwekking tot 2030. Deze toezegging is onderdeel van het algehele bod dat de regio Fruitdelta Rivierenland (in totaal acht gemeentes waaronder Gemeente West Maas & Waal) heeft vastgesteld.

De gemeenteraad heeft gekozen voor (grootschalige) zon op daken en een bod om in totaal circa twintig hectare zonneparken te realiseren op basis van een nader uit te werken visie en afwegingskader.

FD West Maas & Waal heeft als standpunt ingenomen dat we onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de energietransitie. Daarbij staan we open voor wind en zon onder voorwaarden van een goede inpassing, participatie en draagvlak. De opbrengsten moeten ten goede komen van de leefbaarheid. We blijven innovatie en ontwikkelingen actief volgen.

Na de vaststelling van het RES-bod 1.0, waar alleen van opwekking door zon wordt uitgegaan, is het logisch dat we eerst de kaders op het gebied van zon vast gaan leggen. Dit is nodig om initiatieven die zich gemeld hebben, en zich nog kunnen melden, goed te kunnen beoordelen. Maar met het RES-bod 1.0 zijn we er nog niet. We zullen naar de toekomst toe verdere mogelijkheden voor meer duurzame energieopwekking moeten gaan onderzoeken. Dit gaat verder dan alleen opwekking door zon en wind. Dat willen wij samen met onze inwoners doen. Dit is nodig om op dit vlak een goed onderbouwd standpunt in te kunnen nemen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar dit mag niet ten koste gaan van het leefklimaat van (een deel) onze inwoners. Gezondheid en welbevinden zijn belangrijke aandachtspunten die steeds weer naar voren komen als het over windmolens gaat.

Voorlopig zijn windmolens niet toegestaan in gemeente West Maas & Waal. In de uitwerking van het RES-bod 1.0 staat geen windenergie. Dit bod is ook goedgekeurd door de Provincie. Hiermee geven zij aan dat windmolens voorlopig niet nodig zijn in onze gemeente.

Ook het collegeprogramma 2018-2022 geeft geen ruimte voor zonneparken of windmolens in het open kommengebied. FD West Maas & Waal is een lokale partij die opkomt voor de belangen van onze inwoners. De komende tijd zullen we dan ook gebruiken om meningen op te halen. Op het gebied van energieopwekking gaan de ontwikkelingen razendsnel. We blijven dan ook uitkijken naar alternatieven die goed aansluiten bij de wensen van onze inwoners.

Ingezonden door FD West Maas & Waal

Meer berichten