Logo demaasenwaler.nl

Schriftelijke vragen HOV-knooppunt in Druten

  Ingezonden

Onderwerp: Schriftelijke vragen HOV-knooppunt in Druten

Geacht College,

Reeds in oktober 2019 werden zowel wij als raad als de inwoners van gemeente Druten geïnformeerd over het voornemen het huidige busstation om te bouwen tot een HOV-knooppunt (knooppunt Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Het gaat dan om een Park-and-Ride-terrein (P&R), een grote fietsenstalling met kluisjes, wachtruimtes met toilet voor chauffeurs en reizigers en laadfaciliteiten voor elektrische fietsen en voertuigen.

De gemeente Druten doet mee aan het Gelderse programma voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het gaat om doorgaande busverbindingen, zonder veel haltes onderweg.

De provincie Gelderland draagt de kosten voor de aanleg van het HOV-punt.

Contact met de regio:

Het idee is dat mensen de auto meer laten staan en het openbaar vervoer naar Nijmegen nemen, omdat de stad steeds minder goed bereikbaar wordt. Ook busverbindingen naar Tiel en Den Bosch (al dan niet via station Wijchen) zouden van het HOV-punt gebruik kunnen gaan maken.

Maar ook is het van belang dat forensen vaker kunnen kiezen voor gemeente Druten als woonplaats, gewoon omdat de verbindingen met de grote steden verbeterd.

Maar ook voor scholieren en studenten is een goede ov-verbinding van belang, waarin dit HOV-punt een grote rol speelt.

Tot slot is het uiteraard ook in het kader van de toeristische aantrekkelijkheid, voor toeristen die gebruik maken van het openbaar vervoer, van belang dat Druten zo snel mogelijk gaat starten met de bouw van het HOV-knooppunt.

In de tussentijd zijn er een aantal keren door het college vragen beantwoord op de vraag hoe het staat met dit voornemen. Het niet aan kunnen kopen van grond was meestal het antwoord op de gestelde vragen.

Als Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Deest en Dorpslijst Afferden, vinden wij het belangrijk dat zo snel mogelijk gestart wordt met de bouw van het HOV-punt en willen daarom de volgende vragen aan uw college voorleggen:

1. Staat de bouw van het HOV-punt nog steeds met een hoge prioriteit op de bucketlist van het Drutens college?

2. Ziet het ernaar uit dat er een oplossing komt voor de grondaankoop rondom het huidige busstation aan de Scharenburg te Druten?

3. Wordt er ook gekeken naar andere locaties om het HOV-knooppunt te verwezenlijken?

4. Blijft de bereidheid van de provincie Gelderland staan om de kosten voor de aanleg van het HOV-punt te dragen?

5. Bij de bekendmaking in 2019 werd direct rekening gehouden met een te leveren eigen bijdrage door de gemeente Druten. Is bekend wat de eigen bijdrage van de gemeente Druten op dit moment zou zijn, en staat dit bedrag nog gereserveerd?

6. Destijds lag het in de planning dat Druten in 2020 gebruik zou kunnen maken van het nieuwe HOV-punt. Wat is de huidige planning?

Alvast dank voor uw reactie!

Namens Dorpslijst Puiflijk | Druten-Zuid, Dorpslijst Horssen, Dorpslijst Deest en Dorpslijst Afferden

Ronald Thoonen, Raadslid

Meer berichten